Идеята на Ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД е ефективно и екологично да започне преработка на отпадъци и по този начин да спомогне на Общината с проблема с увеличаващото се количество боклук. Същевременно с това ще бъде подобрена и работата на ТЕЦ-а. Освен това има редица световни примери, които показват, че RDF успешно се използва като горивна добавка в работещи на въглища котли в топлоелектроцентрали. Според плановете на Дружеството това гориво ще представлява малка част от енергийния микс и ще се използва като алтернативно. Друго ключово предимство на технологията за преработка на отпадъци е, че RDF може да осигури източник на финансиране чрез въглеродни кредити, които се продават на свободните въглеродни борси.

Целта на ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД е да въведе практика, чрез която да покаже по какъв начин е възможно чрез обработка отпадъкът да се превърне в суровина, която може да се използва повторно.

"Смятаме, че тази технология може да има и обучителен характер за хората, особено за младото поколение. Чрез нашия пример искаме да насочим вниманието към подобен тип култура, създаваща перспективата за опазване на околната среда. Чрез това инвестиционно намерение отпадъкът, генериран в югозападния район ще започне да се сортира. В момента "ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД инвестира в зеленото бъдеще на България", каза директорът на Дружеството инж. Емил Христов.

"Смятаме, че този вид технологии променят начина, по който обществото гледа на отпадъците като ресурс, осигуряващ по-чиста околна среда", разясниха експерти от Дружеството. Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са насочени към подобряване качеството на околната среда за жителите в близките общини и предоставяне на нов тип услуга в областта на управлението на отпадъците. Според експерти по околна среда към ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД рециклирането на отпадъци също е ефективен начин за третиране на отпадъците, но не всички отпадъци са податливи на подобен вид обработка. В района има множество фабрики, чиито отпадъци се отличават с висока степен на горимост и са подходящи за изгаряне при производството на електро- и топлоенергия.

Инж.Емил Христов цитира цифри от провелия се преди дни в София форум „Зелена икономика“, според които по данни от 2016 година в България се рециклират едва 32% от битовите отпадъци, докато средно в Европейския съюз са преработени 45%. На това събитие заместник генералният директор на ГД „Околна среда“ в Европейската комисия Джоана Дрейк заяви, че само след 2 години, през 2020-та трябва да се преработват 50 на сто от отпадъците, а към 2035 г. – 65%. Тогава ще бъде допустимо да се депонират едва 10 на сто от отпадъците. В момента обаче у нас това се случва с 64% от генерираните в страната отпадъци.

От Ръководството на ТЕЦ „Бобов Дол“ ЕАД са убедени, че тепърва делът на преработените отпадъци ще расте и дадоха за пример, фактът, че немалко европейски страни показаха, че успешно се справят с проблема и имат активна и ефективна политика по темата.

"Ще направим всичко възможно да работим в посока намаляване на количеството парникови газове, отделяни в атмосферата, и влиянието им върху глобалното затопляне. Освен това работата ни се очаква да допринесе и за стабилизирането на сметищния газ и елиминирането на нуждата от всекидневно покриване на откритите депа", допълни още инж. Емил Христов.

Директорът завърши изказването си с думите „Днес усилието на всеки един от нас, особено в сферата на енергетиката, трябва да бъде насочено не само към развитие на сектора, но и към повече внимание за опазването на околната среда. Ние следваме тази политиката. Уверени сме, че европейската индустрия разчита на внос на суровини и е икономически изгодно да се концентрираме върху използването на вторични суровини“.