Според проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки реалистичният срок България да се присъедини към еврото е в началото на 2026 г.  

"25% смятат, че това (въвеждането на еврото) може да се случи към 1 юли 2025, под 15% смятат, че това може да стане в началото на 2025 година.

63% смятат, че най-важният фактор за присъединяването на България към Еврозоната е техническият критерий - годишното ниво на инфлацията и съответно - политическата стабилност", коментира адвокат Галин Попов, изпълнителен директор на асоциацията.