Стандартът на живот в България е 59% от средното ниво за страните от ЕС, като по този показател сме на последно място. В държавите от Общността брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, е най-нисък в България, а е най-висок в Люксембург. Това е показател за нивото на потреблението в отделните страни, като се вземе предвид и нивото на цените във всяка държава.

Данните показват значителни разлики между страните-членки от ЕС по отношение на БВП на човек от населението, което е и показател за измерване на икономическата активност. През 2022 г. Люксембург и Ирландия имат най-високи нива на БВП на човек от населението (съответно със 161% и и 134% над средното ниво за ЕС). Следват ги Дания (36% над средното), Холандия (+30%), Австрия (+25%), Белгия (+21%), Швеция (+19%) и Германия (+17%).

На последното място е България (с 41% под средното за ниво ЕС), а пред нея са Словакия (-33%) и Гърция (-32%)

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук