Трудовите пазари на страните членки на ЕС са силно пострадали от глобалната икономическа криза. Това е заключението в анализ на Европейския икономически и социален комитет. Днес и утре в София се провежда Годишната среща на Главните скретари на националните икономически и социални комитети, по време на която ще бъде обсъден анализът.
Данните от април тази година сочат, че трудовият пазар на Евросъюза продължава да се вложава. Заетостта спада още от средата на миналата година, намалява временната заетост, като постоянната остава относително стабилна, съобщи БНР. <br /> <br /> Бизнесът се опитва да задържи висококвалифицираните работници, но ако спадът в икономиката продължи по-дълго време, ще стане трудно да се подържа и тази заетост, според направения анализ. <br /> <br /> Общо за ЕС безработицата продължава да расте. Тя е достигнала 8.3% в края на март, което е с процент и половина повече от март миналата година. <br /> <br /> Страната ни е една от трите държави от Европейския съюз, които все още имат по-ниско равнище на безработица в сравнение с предходната година. <br /> <br /> На срещата в София ще се анализират и антикризисните планове на националните правителства. <br /> <br /> В Австрия, се освобождаване от данъци първите 10 часа от извънредният труд и се дават добавки за транспорт. <br /> <br /> В Чехия използват пари от еврофондовете за преквалификация и държавни помощи за работници с намалени доходи. <br /> <br /> Във Финландия мерките са главно намаление на данъците върху доходите и ДДС за да се компенсират домакинствата. <br /> <br /> Ново данъчно облагане ще въведе и Ирландия за хората с ниски доходи. И в Португалия ще намалят данъците за бизнеса и ще подпомогнат финансово нискодоходните групи./БЛИЦ<br /> <br />