През 2008 г. цените на търговските площи у нас се запазват стабилни и имат положителен ръст. Средното им увеличение за страната на годишна база е в размер на 20.73%. Това показват данните от годишния доклад на имотната компания Форос.

В София нарастването е с 24.32%, във Варна - 13,47%, в Пловдив - 10.00%, а в Бургас - 16.67%. За разлика от продажните стойности, наемните цени се развиват много динамично. Подобно на имотите в останалите сегменти на пазара, през първата половина на годината те отбелязват повишение, но през втората, в определени градове се понижават. Средно за страната през 2008 наемите на търговските площи са се повишили с 10.01%. В София увеличението е от 22,06%, а във Варна – 1,84%. В Пловдив и Бургас, обаче, прирастът е отрицателен, съответно от -19,67% и -11,81%. Въпреки голямото предлагане, наемите в шопинг центровете остават без съществено изменение и се движат в рамките на 10 до 45 Евро/кв.м в зависимост от шопинг центъра, площта на помещението, вътрешното му разположение, предназначението му и др. характеристики. В София средните наемни нива на бул. Витоша са 90 - 100 Евро/кв.м, на ул. Граф Игнатиев - 80 – 85 Евро/кв.м, а на бул. България, бул. Патриарх Евтимий, бул. Стамболийски и ул. Раковска в търговската им част от 25 до 35 Евро/кв.м. Средните наеми на търговските площи в най-желаните локации във Варна - булевардите Княз Борис и Вл.  Варненчик са съответно 80-100 и 45-50 Евро/кв.м.
Прогнозите на компанията за 2009 г. са, че обемът на търговските площи в страната ще продължи да се увеличава, като до края на годината се очаква да бъдат завършени още 316 300 кв.м търговски площи в шопинг центрове. В резултат на това, на 1000 души от населението на България ще се падат над 42 кв.м търговска площ в молове. Ще бъдат обявени значително по-малък брой нови проекти за шопинг центрове в сравнение с периода 2006-2008. Част от проектите, предвидени да стартират през 2009 ще бъдат отложени напред във времето. Ще бъде отложено и  завършването на някои новоизграждащи се търговски центрове. Наемателите в търговските центрове ще търсят понижение и неиндексиране на наемите, а инвеститорите ще бъдат по-склонни да правят компромиси, за да осигурят по-голяма заетост за своите обекти. Инвеститорите ще гледат по-обективно на характеристиките на своите шопинг центрове, което ще доведе до по-реалистично определяне на наемните нива. Много от големите ритейлъри, които
планират да навлязат на пазара чрез шопинг центровете, но все още нямат подписан договор за наем, ще отложат експанзията си до подобряване на пазарната ситуация./БЛИЦ