В България няма криза, а само затруднения във финансовата система. Това каза министърът на външните работи Ивайло Калфин.

Не е необходимо да се говори, че има криза. При тази ситуация, ефектите у нас ще са непреки, свързани с търсенето на основните ни пазари и износа, който ще намалее, много по-трудното поемане на риска от големи инвеститори. Тя ще засегне и работата на рейтинговите агенции, каза Калфин. Трябва да се регулира работата на тези агенции, те трябва правилно да оценяват работата на финансовите институции. По този начин ще се възстанови доверието в институциите. Преките чуждестранни инвестиции ще намалеят, пазарът на износ ще е затруднен. При това, което става, двигателят на икономическия ни растеж би могъл да бъде вътрешното потребление. Няма как обаче само с вътрешно потребление да се компенсират ефектите от свиването на икономиката, заради финансовата криза, беше категоричен министърът.
През последните няколко години условията за правене на бизнес у нас бяха много добри. Трудно можем да намерим друг такъв период като последните четири години, когато икономиката ни се е развивала толкова добре. Преките чуждестранни инвестиции за последните три години са 15 млрд. евро. Това са много повече от парите, които ще дойдат от европейските фондове за седем години. Министър Калфин каза още, че у нас горещи пари няма, така, че доверието в Българската фондова борса е стабилно и няма как да бъде разклатена икономиката ни.

Бюджет 2009

Калфин обясни, че вчера бюджет 2009 г. е бил обсъждан. Решено е правителството в случай на нужда да финансира търговските банки, тъй като част от тях са дъщерни дружества на европейски банки и затова е много важно да се вземат спешни мерки. Според министъра обаче, тази политика би била много по-малко ефективна, ако не се проведе с участието на бизнеса и профсъюзите. През последните няколко седмици ЕС взе такива мерки и така досега няма фалирала банка. За момента няма никакъв риск банките – майки на дъщерните търговски банки у нас да изпитат някакви затруднения, беше категоричен той.
Много е важно да се осигури българският вътрешен пазар и е взето решение банките да ограничават значително кредитните потоци. Резервите са достатъчни, за да се подпомогнат и малките и средни предприятия, което също ще бъде заложено в бюджет 2009.
Можем да разполагаме и с възможностите на фискалния резерв, като очакваме до края на годината той да достигне 13 млрд. лв. В програмата на правителството за следващата година е включен и пакет от мерки за повишаване на иновациите и производителността на предприятията, каза Калфин. При евентуален лош сценарий министерството на финансите е готово да започне да изкупува обратно държавни ценни книжа.
Държавата освен това може да създаде допълнителни фондове, които да финансират малки и средни предприятия и които ще минават през насърчителна банка и търговските банки. Тези кредитни линии са инвестиции и парите няма да идват от данъкоплатците, увери Калфин. Министърът каза, че догодина очаква БВП на страната да е в размер на 4,7%. Рискът за страната ни е да се свие производството, а оттам и приходи да намалеят.
Калфин успокои, че има редица финансови инструменти, заложени в Бюджет 2009 г., които ще създават гаранция срещи по-ниски приходи. Данъчните ставки ще се запазят същите и няма да бъдат увеличавани.
Десислава Вангелова/БЛИЦ