Публикуваха за обществено обсъждане проекта за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 на НАП. Документът стана печално известен след огромния стестест за бизнеса по отношение на внедряване на новите правила за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Срокът за обсъждане е 14 дни, а предложеният проект на наредба и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, съобщава "Трафик".

Новостите в проекта на Наредба-18, освен отсрочка в сроковете, е създаване на опция за електронен касов бон, който не съществува на хартия, и се изпраща на електронен адрес на купувача. Тази възможност е въведена само за търговците, които осъществяват дейността си изцяло по електронен път. 

"Във връзка с тази регламентация с проекта на наредба се предлага въвеждане на функционално изискване към фискалните устройства за генериране на фискален бон в електронен вид, който да може да се предостави на електронен адрес на лицето. Промяната е възможност за задължените лица по техен избор да предоставят фискалния бон в електронен вид, вместо на хартиен носител. Така, използвайки съвременните технологични възможности, свързани с начина на комуникация, лицата, осъществяващи дейност чрез електронен магазин ще могат да предоставят на своите клиенти документа, доказващ регистрираната продажба на закупената стока, съответно услуга, по електронен път", пише в мотивите към проекта.

В изпълнение на чл. 118, ал. 19 от ЗДДС с проекта се въвеждат разпоредби, които регламентират реда за вписване и заличаване от новия публичен оналйн регистър на електронните магазини, както и неговото съдържание. Припомняме, че регистърът влезе в сила в началото на тази година и задължава търговците онлайн да се регистрират в него до 6 месеца от започване на дейността си. 

От НАП обясниха, че са започнали поредица от срещи с браншови, работодателски и професионални организации по повод предстоящите промени в Наредба-18. Целта на срещите е да бъдат обсъдени дискусионните моменти в нормативния акт и необходимите стъпки за привеждане на дейността на търговците в съответствие с новите изисквания.

На първата среща с бизнеса представители на НАП се срещнаха с членовете на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската стопанска камара и Българската е-комерс асоциация. В следващите седмици ще бъдат проведени срещи с представители на туристическия бранш, медицинските услуги, фармацевтичния сектор, финансово-счетоводната общност, търговията с горива, ритейл сектора  и други.

По време на дискусията са обсъдени въпроси за адаптирането на т.нар. ERP системи към новите изисквания, отразяването на авансови и частични плащания в софтуерите за управление на продажбите, механизмите за отчитане на оборотите при разносната и мобилна търговия; фискалните правила за онлайн магазините и множество технически въпроси.

Над 87% от браншовите и работодателските организации, до които е извършено допитване от НАП, са заявили, че първоначално предвидените срокове са недостатъчни по отношение на изискванията за софтуерите за управление на продажбите. Това с особена сила е валидно за предприятия, използващи комплексни системи за управление на търговската си дейност (ERP системи).

От НАП обясняват, че заложеното удължаване на сроковете в Наредба-18 е на база отчетената необходимостта от преработване на съществуващите системи за управление на търговската дейност, включително с участието на разработчици, намиращи се в чужбина, технологичното време за инсталация, тестване и обучение на персонала удължаването на срока ще позволи на икономическите оператори да изпълнят нормативните изисквания.