Работниците вече нямат нужда да взимат бележки за получени доходи от всички фирми, в които са работили през годината. Дори да подават годишната си данъчна декларация на хартия, вече не е необходимо да прилагат бележките от работодателите, пише "Труд".

Хората могат да ги поискат само за тяхна информация. А ако подадат годишната си данъчна декларация онлайн, всички данни за получените от тях доходи автоматично ще бъдат попълнени.

Новият облекчен начин за подаване на данъчни декларации е възможен благодарение на направените промени в данъчните закони. Към декларациите няма да се прилагат и решения от ТЕЛК и справки за внесени суми за осигурителен стаж.

Но ако хора имат доходи от наеми, получени от граждани, сами ще трябва да ги попълват. За да се зареждат автоматично данните за получените доходи в декларациите на хората, фирмите имат срок до 28 февруари да подадат справките за изплатени доходи.

Новото е, че тези справки трябва да се подадат само онлайн, като в тях трябва да бъдат посочени и удържаните осигуровки и авансови данъци. За фирмите е дадена възможност до 30 септември да направят корекции в тези справки за изплатени доходи, като няма ограничение за броя на корекциите, които може да се направят.

В справките за изплатени доходи няма да се посочват данни за награди до 100 лева. Хората, които дори един месец са били самоосигуряващи се през годината, ще трябва да подадат годишната си данъчна декларация само онлайн.

Спортистите и треньорите ще плащат по-високи данъци от 2020 г., а техните договори със спортните клубове вече ще се считат за трудови. До сега те бяха на граждански договори и имаха право да ползват 25% нормативно признати разходи.

От януари, дори да са на граждански договор, няма да ползват намалението от 25%.

B електронните услуги на НАП

Сменяме софтуера с последна версия

Всички фирми и граждани, които искат да ползват електронните услуги на НАП, ще трябва да ползват новите версии на операционната система Windows, както и на интернет браузерите си.

Това се отнася както за счетоводители, така и за хората с персонален идентификационен код (ПИК). От март 2020 г. ще се въведе допълнително изискване за сигурността при ползване на електронните услуги на НАП, което не се поддържа от Windows XP.

В известна степен Widows 7 също ще бъде засегнат и част от функциите няма да работят.

От 31 януари в търговските обекти ще може да се ползва само Софтуер за управление на продажбите (СУПТО), който е регистриран в НАП. А до 31 март всеки търговец трябва да регистрира в НАП използвания от него софтуер.

Информацията се подава само онлайн с електронен подпис. В страната вече са регистрирани 456 различни софтуера за управления на продажбите.

Подготвя се и наредба, която ще освободи онлайн търговците от даване на касова бележка при плащане с дебитна и кредитна карта. За целта те трябва да са регистрирали сайта си в НАП.