Днес изтича срокът, в който гражданите могат да използват отстъпка от данъка за довнасяне. Отстъпката е 5% или до 500 лева от сумата. След промени в данъчното законодателство, срокът за използване на отстъпка бе удължен с два месеца – от края на януари до края на март, уточнява в. Монитор.

От тази година гражданите могат да подадат данъчната си декларация и онлайн. Това става с валиден електронен подпис или персонален идентификационен код.

Към 24 март над 100 000 граждани използваха електронните услуги на приходната агенция и отчетоха данъците си онлайн. Така над 70 % от всички получени в агенцията формуляри са изпратени онлайн, като общият брой на обработените декларации е малко над 130000.

Крайният срок за отчитане на данъците на физическите лица е 30 април.


Едноличните търговци и лицата, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до края на юни 2020 г. Заради въведеното извънредно положение, голяма част от сроковете за бизнеса бяха променени.

Срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е удължен до 30 юни. На тази дата трябва да се отчете и данъкът върху разходите, върху приходите на бюджетните предприятия, данъкът върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данъкът върху дейността от опериране на кораби.

Месечните авансови вноски за първото тримесечие (януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, следващ тримесечието, респективно 15 април и 15 юли 2020 г., а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.