Броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни е 4 965 310 души, съобщава Комисията за финансов надзор. Спрямо началото на годината броят им нараства с 42 056 души, или 0,85 на сто, а на годишна база - със 77 649 или 1,59 на сто, пише "Марица". 

Най-много осигурени лица има в универсалните пенсионни фондове (УПФ) - 80,29 на сто. Лицата, осигурени в доброволните (ДПФ) и професионалните пенсионни фондове (ППФ), заемат съответно дял от 12,97 на сто и 6,54 на сто. Най-малък е делът на осигурените в доброволните пенсионни фондове по професионални схеми - 0,20 на сто.

 Към 30 юни нетните активи на пенсионните фондове са на стойност малко над 21 млрд. лв. В сравнение с края на 2022 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 9,70 на сто, а спрямо 30 юни 2022 г. те се увеличават с 14,08 на сто.

Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 15,10 на сто на годишна основа. Следват професионалните и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 9,79 на сто и 6,07 на сто. Отчетеният ръст на доброволните пенсионни фондове по професионални схеми за периода е 4,26 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото полугодие на 2023 г. са над 1,251 млрд. лв. и се увеличават с 16,15 на сто в сравнение с първото полугодие на 2022 г. Постъпленията от осигурителни вноски в УПФ регистрират ръст от 19,73 на сто, а в ППФ – с 15,59 на сто. Намаление в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

Лицата, получаващи плащания от фондовете към 30 юни 2023 г., са 16 096, от които 1695 пенсионери и 14 401 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През първото полугодие на 2023 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 833 000 лв. за пенсии, 29 354 000 лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 114 000 лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Средният размер на изплатените пенсии през първото полугодие на 2023 г. е 225,12 лв., а средният размер на разсроченото плащане 399,08 лв. В сравнение с първото полугодие на 2022 г. средният размер на изплатените пенсии се увеличава с 24,91 лв., или с 12,44 на сто, а средният размер на разсроченото плащане се увеличава с 84,21 лв., или с 26,74 на сто, отчита Комисията за финансов надзор.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук