Всички работници и служители на "ВМЗ" ЕАД Сопот ще получат по една минимална работна заплата за дружеството - 561 лева, в навечерието на Коледа. 

Решение за това бе взето на заседание на Съвета на директорите в държавната оръжейница. Така на работещите в предприятието ще бъде дадена 14-та заплата, след като получиха същото възнаграждение и по повод Великденските празници.

"През последните няколко седмици бяха подписани добри договори, които позволяват даването на Коледни заплати на целия персонал. С това решение на директорския борд изказваме и благодарността си за труда, положен от нашия най-голям капитал - хората, работещи във "ВМЗ", коментира изпълнителният директор на дружеството д-р инж. Иван Гецов.