За периода януари – март 2023 г. в Националния център за анализ на Българската народна банка (БНБ) бяха задържани общо 253 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. те са с 82 броя по-малко. това съобщиха от Централната банка.

Делът на задържаните през първото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на март 2023 г. е 0.000045%. В общия брой на задържаните през първото тримесечие на 2023 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 50 лева (79.05%).

Броят на задържаните неистински банкноти от 50 лева представлява 0.000089% от общия брой на намиращите се в обращение в края на март 2023 г. банкноти с този номинал. Неистинските банкноти от 20 лева са с дял от 15.81% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Неистинските банкноти от 10 лева имат 4.35% дял, а тези от 100 лева – 0.79%.

В периода януари – март 2023 г. бяха регистрирани и задържани общо 68 броя неистински български разменни монети, от които 11 броя от 2 лева, 8 броя от 1 лев, 48 броя от 50 стотинки и 1 брой от 20 стотинки. Относителният дял на задържаните през първото тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на март 2023 г. е 0.000002%.

В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през първото тримесечие на 2023 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 79 броя евро, 65 броя щатски долари и 9 броя банкноти от други чуждестранни валути, всичките циркулирали в паричното обращение.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук