Заплатите на учителите, лекарите и брокерите на имоти са нараснали най-много през 2020 г. Изплащаните от фирмите възнаграждения за един час труд на работещите в сектора „Операции с недвижими имоти“ са се увеличили с 22,5%, обявиха от НСИ, като данните са за последното тримесечие на миналата година, пише "Труд".

Възнагражденията на брокерите на имоти зависят от броя на сделките и ръстът им показва добро състояние на пазара.

Заплатите на работещите в здравеопазването са нараснали с 24,3% за година. Но най-голямо е увеличението на възнагражденията на учителите – средно с 24,8%, показват данните на НСИ.

Разходите на бизнеса за един час труд на работниците и служителите са нараснали средно с 10% през миналата година. С по 10% са вдигнати както заплатите, така и допълнителните разходи за труд, където влизат например работно облекло, здравни застраховки, доброволно пенсионно осигуряване и т.н. Въпреки кризата, в почти всички сектори на икономиката разходите на фирмите за един час труд са нараснали.

Изключение са само секторите „Култура, спорт и развлечения“, където има спад на заплатите с 3,1%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“, където намалението на надниците е с 2,6%. Но и в двата сектора има лек ръст на другите разходи за труд, което е свързано с необходимостта от средства за дезинфекция и маски.

На четвърто място по ръст на заплатите след учители, лекари и брокери на имоти, са заетите в държавната администрация.

Техните заплати са увеличени средно с 21,1%. От една страна това се дължа на традиционното вдигане на заплатите на чиновниците с 10% всяка година.

През 2020 г. възнагражденията в редица администрации бяха повишени с още 30%, защото работят на първа линия в условията на Covid-19. Топ пет на секторите с най-голям ръст на заплатите се допълва от добивната промишленост, където увеличението е с 12,8%.

В сектора „Търговия, ремонт на автомобили“ ръстът е с 12,5%.