Над 80 новоразкрити банкови сметки на фирми и физически лица с големи просрочени данъчни и осигурителни задължения бяха запорирани от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас. "Действаме бързо и прилагаме тази принудителна мярка с цел париране на опитите длъжници да откриват за кратко време нови сметки, по които се превеждат очаквани от контрагенти плащания, а после сметките се закриват", коментираха от приходното ведомство.
От там поясниха още, че това е един от начините, чрез който лица с просрочени задължения се опитват да укриват приходи, да продължават дейността си без обаче да се погасяват натрупаните към фиска просрочия. Данъчните разполагат с навременна и пълна информация за всяка една нова банкова сметка и съгласно правомощията им предприемат необходимите мерки, така че фискът да не бъде ощетяван след като има реални плащания към хора и фирми с натрупани задължения. &bdquo;Все повече длъжници осъзнават, че е по-добре за тях да подпишат споразумение за разсрочено плащане и редовно да внасят към НАП договорените суми, отколкото да се опитват да играят на криеница с Агенцията. Тази игра винаги е с предизвестен край&rdquo;, коментира директорът на ТД на НАП Бургас Стефан Илчев.<br /> <br /> НАП Бургас продължава непрекъснатия финансов и фискален мониторинг на 497 фирми, които формират списъка на най-големите длъжници на приходното ведомство. 80 от тези фирми са под личния надзор на териториалния директор, съобщава &quot;Флагман&quot;. От началото на месец юни са проведени и над 200 разговора с управители на фирми със задължения от над 100 хил.лв. 87 от тези фирми са намалили размера на задълженията си. Паралелно със срещите с длъжници са в ход и телефонни разговори със задължени лица, разпращат се и покани за доброволно изпълнение.<br /> <br /> От началото на годината в НАП Бургас чрез доброволно погасяване, както и вследствие на действия на публичните изпълнители, са внесени близо 200 млн. лв. нововъзникнали през 2014 г. публични задължения.&nbsp;/БЛИЦ<br /> <br />