Доц. д-р Петя Трифонова е заместник директор на НИГГГ-БАН, отговарящ за оперативната дейност в института. Има над 15 години професионален опит, включително като студентски преподавател и ръководител на докторанти. Експерт е в обработката на геофизични данни, анализа и интерпретацията на гравитационни и геомагнитни аномалии. Участва в множество различни проекти, включващи оценка на природните опасности и риска от бедствия за района на Балканите. Тя обясни какви магнитни бури се очакват до края на месеца и как да се предпазим в интервю за "Монитор".

- Доц. Трифонова, какви магнитни бури се очакват до края на месеца?


- През миналата седмица полето беше неспокойно и магнитната буря беше умерено силна. След това се очаква отново да има магнитни бури към 21 май. Прогнозите се правят максимум три седмици напред и не може да се твърди, че са изключително точни. В последно време не се наблюдават нито силни, нито много чести магнитни бури. Това се дължи на факта, че напоследък слънцето не е толкова активно.

Активността му се редува през определено време. Най-известен е периодът от 11 години, когато слънчевата активност се променя плавно. Сега сме в началото на 25-и такъв слънчев цикъл. Всеки един от него започва с по-слаба активност на слънцето, по средата му тя е най-силна, което означава, че около 2025-2026 година ще има най-много геомагнитни бури и техният интензитет ще е най-висок. Напоследък, както при предишния цикъл, слънцето е спокойно.

- Какво представляват магнитните бури?

- Магнитните бури са големи и има резки смущения в стойностите на земното магнитно поле. Те се причиняват от изригвания на нашата звезда. Как изригва слънцето? Слънчевата корона има активни области, които изглеждат като тъмни зони, наричат се слънчеви петна и периодично от тях слънцето изхвърля маса и потоци от плазма и заредени частици.

Тази плазма излита със свръхзвукова скорост в междупланетното пространство и ако Земята в този момент е в такова астрономическо положение, че има пряка видимост към слънцето, може да бъде засегната от тези потоци от плазма. Плазмените потоци още биват наричани слънчев вятър.

Този слънчев вятър се следи постоянно от астрономическите прибори и във всеки един момент се знае каква е неговата скорост, плътност и по този начин се прогнозира какво ще бъде състоянието на нашето магнитно поле.

- Влияят ли на здравето ни магнитните бури и как?

- Аз съм убедена, че магнитните бури влияят на някои хора. Това е свързано с така наречената метеочувствителност, която сама по себе си не е заболяване. Вероятно с течение на възрастта някои хора стават по-чувствителни към определени параметри.

Например - промени на атмосферното налягане, промени във влажността, резки температурни промени. Някои хора много реагират на промени в магнитното поле. Обикновено това са хора с някакви хронични заболявания. Например на промяна във влажността реагират хора, които имат проблеми със ставите, когато намалее влажността пък, реагират хората с алергии и астма.

Обикновено на резките промени в магнитното поле реагират хора, които имат сърдечносъдови проблеми. Според лекари реагират и хората, които имат и нарушения в психичното състояние. Рязката промяна на магнитното поле често води до главоболие, наблюдава се повишена тревожност, безсъние.

- Освен на здравето обаче магнитните бури влияят ли и на техниката?

- При магнитните бури има сериозна опасност от технически проблеми - основно на електроразпределителната мрежа и телекомуникациите. Може да бъдат засегнати далекопроводи, трафопостове. Нека обясним какво се случва, когато слънцето изригне и когато се изстреля този поток от плазма. Земята има своеобразен щит и е обкръжена от така наречената магнитосфера.

Тази магнитосфера се формира от собственото магнитно поле на Земята, такива магнитни полета имат повечето планети, но например Марс - няма. Марс е изгубил магнитното си поле. Съответно потоците от плазма, които идват от силния слънчев вятър, е отнесъл цялата атмосфера на Марс. Ако Земята няма собствено магнитно поле, това би се случило и с нас.

Магнитното поле на Земята образува един защитен слой, който най-образно казано отбива слънчевия вятър. Той ни пази от него, но когато този слънчев вятър е много мощен с много висока плътност и голяма скорост, той успява да проникне под магнитосферата в областта на Земята и да генерира токове. Всъщност реакциите на магнитното поле се базират на тези токове, които се формират около Земята.

Най-застрашена е електроразпределителната мрежа, като се увеличава възможността от пожари, повреди. Освен това уязвими са и телекомуникациите. По време на магнитна буря имаме усилване на рентгеновите лъчи и екстремна ултравиолетова радиация.

Получава се йонизацията на йоносферата и съответно има вероятност за появата на телекомуникационни проблеми и евентуално блокиране на глобалната комуникация. Това би се случило, ако има много силна буря.

- Може ли да кажем, че магнитните бури са по-опасни за електропреносната и телекомуникационната мрежа, отколкото за здравето?

- Да, аз мисля, че е така. В този случай е по-лесно да се проследи връзката. Вижда се стойността на магнитната буря, промяната на магнитното поле и съответно се виждат проблемите, които се получават. Докато при хората се появява главоболие, но това главоболие на какво се дължи - на повишено кръвно заради кръвоносната система или на магнитната буря? По-косвена е причината и не може така категорично да се каже, че влиянието е от магнитната буря.

- Има ли обаче научни доказателства, които да сочат какво е влиянието на магнитните бури върху здравето?

- Да, има. Правени са такива изследвания. Със специални прибори, портативни уреди, с които се мери пулсът на хора по време на магнитна буря. Изследвани са данните и категорично е доказано, че рязката промяна на магнитното поле влияе както на пулса, така и на кръвното налягане. Когато човек е млад и здрав, организмът му успява да го преодолее, да се адаптира към тази промяна. Организмът на хората с хронични заболявания е затруднен да се справи с това и поради тази причина може да има по-осезаеми последствия.

- Как може да се предпазим от магнитни бури?

- Магнитното поле се разпространява като вълни, те проникват навсякъде. Има един начин, измислен за блокиране на вълните, и това е т.нар. фарадеев кафез. Фарадеевият кафез представлява клетка от метални проводници, когато се прави такава, се създава токова система, която спира проникването на вълни. Ние не можем да се затворим в клетки, но при съвременното строителство голяма част от сградите имат железобетонни конструкции.

Всъщност желязото, което е вградено в арматурите на сградите, играе ролята на такъв фарадеев кафез и когато човек се намира вътре в сградата, той частично е защитен от тази рязката промяна на параметрите. Тоест седейки вътре, частично намаляваме влиянието на бурята. Затова много лекари препоръчват седене в къщи и установяване на по-спокоен режим.

- Имате ли данни коя е най-голямата засечена магнитна буря досега?

- Най-голямата магнитна буря е била през 2003 година. Това е т. нар. Хелоуинско събитие през октомври-ноември. Започнала е през средата на октомври, a пикът на бурята е бил точно на Хелоуин, затова и така е наречено явлението. Постигнатите стойности са много високи, като бурята е продължила около 18 дни. Оттогава не е имало толкова дълга буря. Тогава е регистрирано нарушаване на орбитите и на захранващите системи на 7 спътника. Освен това се разпада комуникацията на самолетите, което е опасно.

Под Гърция са наблюдавани много високи експозиции на облъчване на пътниците и на екипажите с рентгеново лъчение. Установени са проблеми по железопътните линии в Русия. Имало е сериозно увреждане на електрически трансформатори в Южна Африка. Тази буря всъщност е 10 пъти по-слаба от друго предишно събитие от 1921 година, когато най-високотехнологичното съоръжение са телеграфите. По време на магнитната буря тогава телеграфните стълбове са били като римски свещи - излизали са искри от тях и са се запалили. Всъщност магнитните бури могат да бъдат доста сериозно изпитание и не трябва да се пренебрегват.

Трябва да се има предвид, че прогнозите за магнитните бури са с 50% точност, защото слънцето е много далеч. То изхвърля потоци от частици, ние виждаме това, но дали ще ни засегне или не, го установяваме 48 часа след това изригване. Потокът може да се разсее и да не стигне до нас.

Най-опасно е, когато след едно изригване последва друго. Първото изригване си прави нещо като тунел, частиците достигат до Земята и второто изригване вече много бързо пристига по този тунел.

Тогава може да стане много сериозна буря. Токовете, които се формират в магнитосферата в резултат на изригването на слънцето, се разпространяват от полюсите към екватора. Затова най-застрашени са полярните области и екваторът, където се формира постоянен кръгов ток. България се намира на средни географски ширини, които са най-защитени, защото единият ток е в полярните кръгове, а другият на екватора, а ние сме точно по средата и до нас достигат по-слабите части от тези токови системи.