Днес в РИОСВ-Бургас от подвижната охрана на агенция “Лукома“, пазеща нефтопровода, бе подаден сигнал за намерен наранен орел, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Бургас.
Птицата, от вида малък креслив орел, е открита в местността “Шилото“ в Бургас във видимо добро жизнено състояние, но с наранено дясно крило и се нуждае от специализирана помощ. Пострадалият орел незабавно е изпратен за лечение в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове в Стара Загора.
Малкият креслив орел, както и другите видове грабливи птици, са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червената книга за редки животни и птици. Забранено е тяхното убиване, улавяне, преследване, увреждането на яйцата и местата им за размножаване и почивка при миграция.
При нарушаване на тези разпоредби се налага глоба в размер от 100 до 5 000 лв. за физически лица и от 500 до 10 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци. При намиране на екземпляри в безпомощно състояние от защитени видове, гражданите са длъжни да уведомят най-близката РИОСВ или регионалните органи на ДАГ. В зависимост от състоянието им, животните се изпращат на лечение или за отглеждане в зоологически градини, спасителни центрове. /БЛИЦ