Две защитни диги на река Марица в землище на община Септември са разрушени заради обилните валежи, съобщават от областната администрация в Пазарджик.

В близост до разрушените предпазни съоръжения са разположени стотици декари обработваема земеделска земя и електропроводен стълб. Очаква се да бъде обявено частично бедствено положение от община Септември за района на разрушените защитни диги. 

 
Екипи на "Напоителни системи" ЕАД, изпълнителният директор на Дружеството и управителят на клон "Тополница" са на място и се предприемат незабавни мерки и действия за овладяване на ситуацията.


В момента се работи с тежка техника за недопускане заливане на земеделски земи и застрашаване на инфраструктурата и населението в района. Към момента няма такава опасност.
 
Поради продължаващите валежи в страната всички екипи на дружеството работят в непрекъснат 24-часов режим като обхождат всички хидромелиоративни съоръжения собственост или стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД.
 
Екипите на "Напоителни системи" ЕАД в цялата страна са в аварийна готовност. 
 
Всички дейности по възстановяване на защитните съоръжения ще бъдат изпълнени от "Напоителни системи - клон Тополница", който е техен собственик.