Казанлъшкият сайт presstv.bg разпространи снимки на работниците, които станаха жертва на ужасяващия инцидент в завод „Арсенал”. Както БЛИЦ съобщи, при произшествието загина 27-годишен мъж от Шаново.
Ц.В. е работил във фирмата от две години. С 80% изгаряния в болница е откаран 45-годишния Красимир Желев. Той е имал 10 години стаж в казанлъшката оръжейницаИ двамата работници са семейни и имат деца.

Основната версия, по която се работи в момента е че инцидентът е предизвикан след грубо неспазване на технологичните правила.

Междувременно от Инспекцията по труда съобщиха, че екип от експерти са  командирован да подпомогнат инспекторите по труда от Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора при разследването на инцидента в Завод 3 на „Арсенал“ АД, при който един работник загина, а друг е в болница с тежки изгаряния. Това съобщиха от „Главна инспекция по труда“. По първоначална информация инцидентът е възникнал около 10.10 часа днес в Цех 130 на Завод 3, обект 171 – за производство на димни и термобаритни смеси за снаредяване на боеприпаси. Пострадалите работници са работили на машина за смесване на състави за стартови заряди за боеприпаси. Сместа, с която са работили, не е взривоопасна, но е силно пожароопасна в състоянието, в което се работи с нея. По предварителна информация по време на работата сместа се запалва, в резултат на което двамата работещи получават изгаряния, от които единият работник умира, а другият е откаран в болнично заведение с 80 % изгаряния.

Производството, в което е станал инцидентът, е ново и е обезпечено с ново оборудване. Предстои да бъдат разгледани документи, свързани с технологичните изисквания за изделието, изискванията за безопасност при работа с машината, както и други документи, свързани с цялостната организация на безопасността на труда на работните места на пострадалите. Ще бъдат разгледани и предоставени резултати от разследванията на други контролни и разследващи органи, имащи отношение към причините за злополуката, като „Пожарна безопасност и защита на населението“, следствени органи и т.н. Производствата на „Арсенал“ АД, които са с висок риск, са включени в списъка за периодичен контрол на рискови производства и дейности. 

Планирани проверки в тях се извършват на три месеца, в които участват и експерти от Централната администрация на ИА ГИТ. Извършват се и последващи проверки за изпълнението на дадените предписания. От 2016 г., когато са последните злополуки с фатален изход в предприятието, досега инспекторите по труда са извършили 100 планирани и последващи проверки в различните производства на дружеството, включени в списъка. Установени са 460 бр. нарушения, от които 395 бр. – по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Издадени са 11 акта за спиране на машини, работни места, обекти и др., пряко застрашаващи живота и здравето на хората и 4 предписания за въвеждане на специален режим, когато не може да бъде приложена мярка „спиране“. В 22 случая на работодателя е потърсена административнонаказателна отговорност. В сила са влезли 20 акта.

Като цяло издадените предписания се изпълняват. Общо за всички производства, установените в рамките на контрола нарушения, които са застрашавали пряко живота и здравето на работещите, са необезопасени въртящи части на машините; неосигурен метрологичен контрол на средства за измерване (манометри, термометри); корозия на работно оборудване; неправомерно съхранение на горими материали; непочистени работни места от остатъчни взривни вещества в края на работната смяна; използване на искрообразуващи инструменти; метални съоръжения и машини, които не са надлежно заземени.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ