На заседания на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ са приети решения за внасяне на искове в окръжни съдилища в страната на обща стойност 1 144 936.58 лв., като в тях е включена и стойността на два недвижими имота, съобщиха от пресцентъра на Комисията.

Исковете ще бъдат срещу двама обвиняеми, единият - за участие в престъпна група за данъчни престъпления в особено големи размери, а другият - за помагачество при съставяне на данъчни фактури с невярно съдържание за избягване на заплащане на ДДС и корпоративни данъци.

От КПКОНПИ съобщават още, че искове за отнемане на незаконно придобито имущество за близо 900 хил. лв. са били уважени от съда.