Агенция БЛИЦ се свърза със защитата на бившия кмет на Стрелча Иван Евстатиев, за да попита ще бъде ли обжалвана 6-годишната присъда, която преди месеци получи обвиняемия заради изнасилване на ученичка. Адвокат Ташкена Колчева ни уведоми, че днес е поискала отвод на съдия Димитър Кацарев от Пловдивския районен съд. Тя смята, че магистратът е предубеден по скандалния случай с Евстатиев. Ето аргуменитте, с които адвокат Колчева сезира Висшия съдебен състав. 
Днес, 06.10.2017 г., по телефона бях уведомена от наказателно деловодство на районен съд Пловдив, че по подадената от мен молба за изменение на мярката на подзащитния от 21.09.2017 г., е насрочено съдебно заседание на 12.10.2017 г. от 14.30 часа.
С настоящата молба правя отвод на председателстващия съдия Кацарев, поради обстоятелството, че същият е предубеден и няма да може да постанови обективен и безпристрастен съдебен акт.


Основанията ми да считам съдия Кацарев за предубеден са следните:
Съдия Кацарев забави произнасянето на мотивите към присъдата по горното дело с 5 месеца и 23 дни/ Присъдата по горното дело беше постановена на 02.05.2017 г., а мотивите към същата бяха внесени в деловодството на съда на 25.09.2017 г./. По подадената от мен молба за изменение на мярката за неотклонение, която е входирана на 21.09.2017 г., Съдия Кацарев, грубо погазвайки закона, насрочва заседание 21 дни след подаване на молбата, което в пълно противоречие с всички срокове , визирани в чл. 63 и сл. От НПК.
Във връзка с горните действия на съдия Кацарев, на 20.07.2017 г. беше подадена жалба до Председателя на Окръжен съд Пловдив, който ми отговори писмено на 27.07.2017 г., че предстои в най-кратък срок внасяне на мотивите към присъдата в деловодството на съда. Ако този кратък срок е двумесечния , който спази съдия Кацарев след обърнатото му внимание от ръководството на съда, то тогава по-добре, разпоредбата на чл.308 от НПК, следва да изчезне въобще.

След подаване на жалба до Председателя на Окръжен съд Пловдив и липсата на каквото и да е действие от страна на съдия Кацарев, бяхме принудени да подадем жалба във ВСС, по която ни беше отговорено на 12.09.2017 г., че е възложена проверка на Инспектората към ВСС. След като по подадената на 21.09.2017 г. молба за изменение на мярката за неотклонение на подзащитния не беше образувано съдебно заседание в законните срокове, отново бяхме принудени да подадем жалба до Инспектората на ВСС. 

Предполагаме, че във връзка с подадената последна жалба в Инспектората на ВСС, Съдия Кацарев е насрочил заседание на 12.10.2017 г.

Всички описани по-горе обстоятелства навеждат на извод, че с оглед създадения конфликт във вързка с бездействието на съдия Кацарев, ако същият разглежда делото за изменение мярката за неотклонение на подзащитния, то той ще бъде предубеден и това ще даде отражение на крайния съдебен акт.

Както БЛИЦ съобщи, преди месеци бившият кмет на Стрелча Иван Евстатиев бе осъден в Пловдив на 6 години затвор. Той не се признава за виновен, твърди, че секс е имало, но той е бил доброволен от страна на 16-годишната ученичка Ирена Белухова. Адвокат Колчева обжалва присъдата. Тя настоява за пълно оневиняване на клиента си. 

Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ