Наказание в размер на осем години лишаване от свобода не би способствало за постигането на целите на наказанието. Подобно наказание би насърчило потенциалните извършители на подобни тежки престъпления. Това са част от мотивите на Апелативен съд Пловдив, който днес увеличи присъдата на Георги Енев от 8 на 12 години лишаване от свобода.
Както БЛИЦ съобщи, държавното обвинение протестира наказанието, наложено от Окръжен съд. През лятото на 2011 година Енев задигна 1,5 милиона лева от инкасо-автомобил, който охраняваше. Месец след обира Жоро се предаде, в съда се призна за виновен, но и до днес не казва къде са скрити парите.<br /> <br /> Апелативният съд в мотивите си е преценил, че при обсъждането на смекчаващите отговорността обстоятелства Окръжният съд неправилно е приел като такова изразеното от подсъдимия съжаление за извършеното деяние. <br /> <br /> Разкаянието и съжалението за извършено престъпление не се извличат само от произнесени думи. Подсъдимият е планирал и съзнателно е извършил тежко престъпление. Целеният от подсъдимия резултат е постигнат. Парите са отнети и скрити. Не е ясно за какво съжалява подсъдимият. Същият е постигнал целта си. Доволен е от резултата и от присъдата, която не е обжалвал. Доволството от извършено тежко престъпление не е смекчаващо отговорността престъпление.<br /> <br /> Неправилно Окръжният съд е приел като смекчаващо отговорността обстоятелство затрудненото финансово състояние на подсъдимия и на преобладаващата част от българското население. Подсъдимият е млад здрав, трудоспособен човек. Енев е получавал заплата, която е била намалена поради допуснато нарушение. Като е приел, че намаляването на заплатата поради допуснато нарушение и сключването на ипотечен договор с несъобразени с доходите на подсъдимия месечни вноски са смекчаващи отговорността обстоятелства - омаловажаващи такова тежко престъпление, Окръжният съд е допуснал грешка и е отправил непрофесионално и недопустимо послание към потенциалните извършители на подобни тежки престъпления.<br /> <br /> <strong>Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ</strong><br type="_moz" />