Върховният касационен съд (ВКС) възобнови делото за смъртта на Ангел Димитров – Чората. Процесът, който ще се гледа още веднъж от самите върховни съдии, предстои да бъде разпределен и насрочен, съобщи "Правен свят". Преди четири години състав с председател Пламен Томов и членове Блага Иванова и Пламен Петков оправда петимата полицаи, подсъдими за смъртта на Димитров.
Сега други трима върховни съдии ще трябва да се произнесат по вината на майор Мирослав Писов, сержантите Георги Калинков и Янко Граховски, старши лейтенант Борис Механджийски и капитан Иво Иванов. Преди да бъде решено окончателно, делото срещу тях три пъти стига до ВКС. Първоначално Писов бе осъден на 19 години затвор, а останалите на по 18 години. Присъдите бяха неколкократно намалявани, докато процесът се точеше по инстанциите. Най-накрая ВКС ги оправда с мотива, че Чората е издъхнал не от побой, а от хронично заболяване.<br /> <br /> Чората почина на 10 ноември 2005 г. при полицейската операция &quot;Респект&quot;, разпоредена от тогавашния вътрешен министър Румен Петков.<br /> <br /> Искането за възобновяване на процеса беше направено от главния прокурор Сотир Цацаров след като Европейският съд за правата на човека осъди България по жалби на родителите на Чората, жена му и сина му. Съдът в Страсбург постанови те да получат 50 000 евро за неимуществени вреди, 17 000 лв. за разноски пред българските съдилища, 5000 евро и 818 лв. за разходи в самото производство пред ЕСПЧ. <br /> <br /> Според върховните съдии Николай Дърмонски, Мина Топузова (докладчик) и Румен Петров решението на ЕСПЧ по делото на близките на Чората е от значение за процеса за смъртта на Димитров и са налице основания той да бъде възобновен.<br /> <br /> &quot;Основен въпрос от значение за решаването на всяко наказателно дело за престъпление със смъртен резултат, е причината за настъпване на смъртта, от отговора на който зависи и разрешаването на въпросите относно отговорността на обвинените лица. В решението на ЕСПЧ, е констатирано, че причината за смъртта на Ангел Димитров е спорна, като са цитирани заключенията на назначените по делото експертизи&quot;, заявяват в днешното си решение върховните съдии.<br /> <br /> Те посочват, че по делото са депозирани заключения на три петорни съдебно-медицински експертизи (първоначална, повторна и допълнение към нея) и допълнителна шесторна, които дават различно заключение относно причината за смъртта на пострадалия. &quot;Според едната група експерти, тя се дължи на травматични наранявания на главата и руптура на аортата предизвикани от нанесени пряко удари, а според другата група вещи лица смъртта е настъпила в резултат на позиционна асфиксия при задържането. В устните си разяснения пред Военно-апелативния съд втората група експерти поддържат, че сама по себе си позата, в която е бил поставен Димитров (с лице към земята и белезници, захванати зад гърба) не води до изразена асфиксия. Тя трябва да се съчетае и с други фактори &ndash; състоянието на организма на конкретното лице и външни въздействия, като притискане на тялото към терена или запушване на устата с ръце или на лицето към терена&quot;, пише в решението. <br /> <br /> В него се казва, че противоречието между двете групи вещи лица не може да се приеме за преодоляно, само защото последващите експертизи са обявили първата за невярна. &quot;Преценката на правилността на едното или другото заключение не може да бъде извършена от решаващия делото съд, който не притежава нужните за това специални знания. Различието в експертните заключения е могло да се отстрани с назначаването на повторна разширена експертиза, която да установи с категоричност причината за смъртта на пострадалия и дали оправданите лица са допринесли за настъпването й. Терминът &quot;арбитражна&quot; експертиза в особеното мнение на председателя на предходния касационен състав, е изрично посочено, че е употребен в теоретичен аспект, поради което са неоснователни възраженията на защитниците на оправданите, че доколкото в НПК такава експертиза не е предвидена, то назначаването й е недопустимо&quot;, заявяват съдиите Дърмонски, Топузова и Петров.<br /> <br /> В решението си те посочват още, че неглижирането на въпроса за прекомерна употреба на сила от страна на полицаите спрямо Чората е коментирано в решението на съда в Страсбург. &quot;Приетото от европейския съд нарушение на задължението по чл.2 от Конвенцията, за защита правото на живот, се обвързва с фактите, че задържаният Димитров крещял, че се задушава и че един от оправданите върнал полицейската патрулна кола, за да попречи на двамата полицаи в нея да станат свидетели на събитията. Така констатираното нарушение на чл. 2 от Конвенцията се отнася до фактите по задържането, употребата на сила спрямо задържаното лице и има пряко отношение към разрешаването на въпроса правилно ли е била проведена полицейската операция, спазени ли са били действащите към онзи момент нормативни изисквания и има ли това отношение към настъпилата смърт&quot;, пише в решението за възобновяване на делото. <br />