65 български творци, които са носители на награди от фестивала "Златният Орфей", ще получават държавни парични награди в размер между 500 и 350 лв. в продължение на 3 г.

Това решиха депутатите, които одобриха единодушно със 75 гласа "за".

Ето целия списък на творците:
Александър Александров Кипров, в размер 500 лв.
Александър Димитров Петров, в размер 500 лв.
Ани Върбанова Върбанова, в размер 500 лв.
Асен Константинов Драгнев, в размер 500 лв.
Атанас Недялков Косев, в размер 500 лв
Богдана Иванова Карадочева-Димитрова, в размер 500 лв.
Ваня Костова Костова, в размер 500 лв.
Васил Михайлов Найденов, в размер 500 лв.
Веселин Маринов Тодоров, в размер 350 лв.
Владимир Тодоров Захариев, в размер 350 лв.
Владимир Тотев Тотев, в размер 500 лв.
Геновева Кирилова Найденова, в размер 500 лв.
Генчо Димитров Вътовски, в размер 350 лв.
Герган Тодоров Герганов, в размер 350 лв.
Георги Костов Георгиев, в размер 500 лв.
Георги Георгиев Станчев, в размер 350 лв.
Георги Михайлов Марков, в размер 500 лв.
Георги Цанков Денков, в размер 350 лв.
Дариана Богомилова Генова, в размер 500 лв.
Диана Анастасова Дафова, в размер 350 лв.
Екатерина Асенова Михайлова, в размер 500 лв.
Етиен Херцел Леви, в размер 350 лв.
Живко Славов Колев, в размер 500 лв.
Здравко Цоков Желязков, в размер 500 лв.
Иван Александров Пендачански, в размер 350 лв.
Иван Стефанов Тенев, в размер 500 лв.
Илия Ангелов Маринков, в размер 500 лв.
Илия Иванов Караянев, в размер 500 лв.
Йордан Петров Караджов, в размер 350 лв.
Йорданка Иванова Христова, в размер 500 лв.
Камелия Кирилова Тодорова, в размер 500 лв.
Кирил Кирилов Маричков, в размер 500 лв.
Константин Христов Марков, в размер 500 лв.
Кристина Димитрова Димитрова, в размер 350 лв.
Кристиян Атанасов Бояджиев, в размер 500 лв.
Крум Любомиров Калъчев, в размер 500 лв.
Любомир Александров Георгиев, в размер 500 лв.
Маргарита Николова Хранова-Бойчева, в размер 500 лв.
Маргарита Стоянова Радинска, в размер 350 лв.
Маргрета Иванова Николова, в размер 500 лв.
Марийка Николова Иванова, в размер 500 лв.
Мими Иванова Рибинска, в размер 350 лв.
Митко Генчев Щерев, в размер 500 лв.
Михаил Любомиров Йончев, в размер 350 лв.
Мустафа Арифов Чаушев, в размер 350 лв.
Найден Станев Вълчев, в размер 500 лв.
Недялко Асенов Йорданов, в размер 500 лв.
Нели Маркова Рангелова, в размер 500 лв.
Орлин Александров Горанов, в размер 500 лв.
Панайот Димитров Панайотов, в размер 500 лв.
Пейо Тодоров Пеев, в размер 500 лв.
Петко Георгиев Петков, в размер 350 лв.
Петър Асенов Цанков, в размер 500 лв.
Петър Кирилов Анастасов, в размер 500 лв.
Петя Костадинова Буюклиева-Никифорова, в размер 500 лв.
Развигор Петров Попов, в размер 350 лв.
Румен Спасов Душилов, в размер 350 лв.
Светомир Димитров Цоцорков, в размер 350 лв.
Станислав Йорданов Сланев, в размер 350 лв.
Стефан Георгиев Диомов, в размер 500 лв.
Стефан Михайлов Димитров, в размер 500 лв.
Стефка Иванова Берова, в размер 350 лв.
Стефка Мелкон Оникян, в размер 350 лв.
Хайгашод Азад Агасян, в размер 500 лв.
Христо Василев Ламбрев, в размер 350 лв.