Осмокласниците ще учат гръцки митове вместо съвременна българска литература, както и ренесансови творби като "Хамлет" и "Декамерон", които по принцип се преподават в Х клас. Макар и по-малко, орязване на български автори ще има и при шестокласниците, които вече няма да се запознават с "История славянобългарска", а с "Робинзон Крузо", който "слиза" цели четири класа по-надолу.
&nbsp;Преместването на уроци от по-горни класове в по-долни се забелязва и при други предмети, като история, география и др., очевидно заради философията на новия училищен закон последните два класа да бъдат освободени за профилирана подготовка. Това показва първият прочит на новите учебни програми за II, VI и VIII клас, публикувани от просветното министерство. Срокът за обсъждането им е до 22 февруари, пише в. Сега. Както и при програмите за I и V клас, МОН не изневери на себе си и публикува новите програми, без да сметне за нужно да ги мотивира. За момента може само да се гадае дали конкретно произведение слиза в по-долен клас, качва се в по-горен, или пък изцяло отпада от учебните програми. <br /> <br /> Цялостната логика убягва и поради факта, че не се знае какво ще съдържат програмите за другите класове. Нови одобрени програми засега има само за I и V клас, тъй като те са първите, които трябва да учат по нови учебници от 2016/17 г. Следващите, които според новия закон трябва да учат по нови правила, са именно учениците във II, VI и VIII клас - през 2017/18 г. Най-кардинални са промените по литература за VIII клас - тук програмата няма нищо общо със старата. Съвременната българска литература, която сега е представена от творби като &quot;Песен за човека&quot; (Н. Вапцаров), &quot;Зимни вечери&quot; (Хр. Смирненски), &quot;Тихият пролетен дъжд&quot; (Н. Лилиев), &quot;Жена&quot; (Бл. Димитрова), &quot;Крадецът на праскови&quot;(Ем. Станев) и др., е изцяло премахната. Не е ясно дали тя изцяло отпада, или ще бъде преместена в други класове. <br /> <br /> За сметка на това 14-годишните ще учат старогръцка митология - гръцките митове за Едип, Прометей, &quot;Илиада&quot; (Омир), &quot;Антигона&quot; (Софокъл), които сега се учат в девети клас. Добавя се и произведението &quot;Любов&quot; (Сафо). Защо се преместват точно тези произведения от IX клас, а не например &quot;Едип цар&quot;, не е ясно. По същия начин е загадка защо от IХ в VIII слизат &quot;Азбучна молитва&quot; (К. Преславски) и &quot;За буквите&quot; (Ч. Храбър), но не например &quot;Шестоднев&quot; на Йоан Екзарх или пък &quot;Беседа п/в богомилите&quot; на Презвитер Козма. В програмата по литература за осми клас влизат още и отделни части от &quot;Декамерон&quot; (Бокачо) и &quot;Дон Кихот&quot; (Сервантес), които по принцип се учат целите в X клас. Шекспировият &quot;Хамлет&quot; също слиза от Х в VIII клас. Тук по същия начин възниква въпросът защо например пък &quot;Тартюф&quot; не е преместен в VIII от Х клас. Вместо историята на средновековна Европа (IV-ХV век) осмокласниците ще учат за Новото време (ХVI-ХIХ век), което досега се преподаваше в IX клас. Докато обаче акцентът в програмата по история на сегашните деветокласници е взаимодействието между българското и европейското историческо развитие, в новата програма подобна цел няма. По същия начин учебният материал по география за IХ клас слиза в VIII и вместо за Европа, Балканския полуостров и България осмокласниците ще учат за планетата Земя, география на природата, климатичните пояси и т.н. <br /> <br /> С по-малко български произведения е и програмата по литература за VI клас. Познати на всички творби като &quot;Хубава си, моя горо&quot;, &quot;Къде си, вярна, ти любов народна&quot;, &quot;Вятър ечи, Балкан стене&quot;, както и встъпителната част на &quot;История славянобългарска&quot; отпадат за сметка например на &quot;Моето семейство и други животни&quot; (Дж. Даръл) и &quot;Робинзон Крузо&quot; (Д. Дефо), който фигурира в програмата за десети клас. Остават &quot;Косачи&quot; на Е. Пелин, &quot;Серафим&quot; на Й. Йовков, отделни глави от &quot;Под игото&quot; и др., макар че не е ясно какво става с други произведения от сегашната програма, като примерно &quot;Щастливият принц&quot; на О. Уайлд или пък &quot;Гълъбът и мравката&quot; на Лафонтен - дали слизат по-надолу, или въобще изчезват. Разместване има и при програмата по история за VI клас - вместо да учат само българска история от ХVIII до ХХ век (Възраждането, будителите и др.), шестокласниците ще учат за средновековна Европа (V-ХI век) плюс родна средновековна история до края на ХVII век. Интересно е, че в програмата е записана темата &quot;Създаване и укрепване на българското ханство/канство&quot;, както наскоро историци поискаха титлата &quot;хан&quot; да се замени с &quot;кан&quot;. <br /> <br /> По география в VI клас отново ще се учат Северна и Южна Америка, но пък отпадат Африка и Антарктида (които &quot;отидоха&quot; в V клас), както и Атлантическият и Северният ледовит океан за сметка на три нови теми - Азия, Австралия и Океания. В момента те се изучават в VII клас заедно с Тихия и Индийския океан. При второкласниците няма посочени задължителни произведения, а теми и умения, които следва да са овладени в края на класа. Малчуганите и занапред ще трябва да могат да познават глагол, съществително и прилагателно име, да създават кратък текст, да разграничават съобщително от въпросително изречение и т.н. <br /> <br /> Някои от сегашните цели обаче не са изрично записани в новата програма - например да четат на глас гладко, както и наум, да разбират опозицията добро - зло в изучавана приказка, да изказват благопожелания по случай празници и български народни обичаи или пък да откриват основни белези на своята национална идентичност в изучавани творби. За сметка на това пък са добавени нови умения като да пренасят правилно многосрични думи, да озаглавяват текст, да откриват значението на непознати думи и др.