Гергана Малкоданска е сред съвестните граждани и стриктно спазва наложените забрани от министерството за предотвратяване на вече плъзналата епидемия. 

Коронавирусът стресна народа, всеки се запасява с храна и лекарства, мислейки си, че това е най-важното нещо да се предпазят. Хиляди хора се втурнаха в големите супермаркети за запаси и по този начин изложиха себе си и близките на опасност. 

Четете на show.blitz.bg какво написа Гери Малкоданска, с което успя да предизвика вълна от реакции в мрежата.