Понякога изправният и не толкова стар двигател може да поиска да му долеете масло. Маслото се изразходва винаги и основната причина е естествения нагар заради движението на буталата. 

Също така маслото изчезва и през системата за вентилацията на картера, отива да смазване на клапаните, изтича през уплътненията в турбината, ако става дума за турбомотор. 

Също така всеки двигател може да има свои причини за повишен разход на масло заради конструктивни особености. 

Но има и общи за всички двигатели причини. Те са свързани с експлоатацията и обслужването. 

За да видите причини за повишен разход на маслото, посетете auto.blitz.bg.