Като се започне от вашето поведение, та до характера ви. Гъвкавостта на вашия палец е ценен показател, който индикира колко добре се адаптирате към промените и трудностите в живота.
Той разкрива дали се съпротивлявате или приемате случващото се около вас.
Ето как да проверите:


Отпуснете палеца. Хванете го за горната част и се опитайте да го завъртите с другата ръка.
– Палецът се върти сравнително лесно и не се съпротивлява. Също така е лесно да се наведе назад в голям ъгъл. (Вижте описание 1)
– Палецът силно се съпротивлява да се завърти и в долната си част е схванат. (Вижте описание 2)

1. Ако целият ви палец е гъвкав и не е схванат означава, че не сте устойчиви на промените и сте адаптивни.
Можете да се промените лесно и с малко стрес или тревога. Вие постигате добри резултати в живота си сравнително лесно и също така сте гъвкави при работата с други хора. Вашето безгрижно онтошение и  нагласа привлича хора, които ви подкрепят и ви помагат да успеете. Не е нужно да бъдете работохолик, за да получите добри резултати.
Ако в долната си част палецът е лесно да се наведе назад в голям ъгъл, означава че сте готови да положите усилия, за да удовлетворите и помогнете на другите. Вие сте истински помирител, готови сте да преговаряте. Вие сте щедър и имате екстравагантно отношение към парите.
Ако принадлежите в тази група, трябва да внимавате да не станете прекалено разточителни с парите, времето си и личната енергия, която раздавате на другите.
Действайте по един балансиран начин и ще постигнете отлични резултати в живота. „Работата по течението“ е едно добро правило за вас за добро здраве и щастие.

2. Ако палецът ви е схванат и не толкова подвижен означава, че сте консервативен, предпазлив и се съпротивлявате на нови начини на поведение.
Не се адаптирате лесно към промените.
Ако в долната си част палецът е схванат, това означава, че вие настоявате да правите нещата по свой собствен начин. Също така, се съпротивлявате на предложения от други хора, дори и когато добрите съвети могат да ви насочат към по-добро решение на проблемите. Ако всичките ви пръсти са не гъвкави, хората вероятно ви наричат „инат“.
Предизвикателството за хора с такъв палец е да се научат да „се отпуснат“ и да се наслаждават на нови начини за правене на нещата.