Има доста теории за влиянието на името на човека върху неговия характер. Някои специалисти твърдят, че за всеки човек би могъл да се научи немалко и от неговите инициали.
Ето какво означават инициалите. Магията на инициалите

А – сила и власт
Б – способност да изпитвате силни чувства
В – непостоянство, липса на системност
Г – тайнственост
Д – общителност, умение да привличате хора към себе си
Е – умение да се мобилизирате, стабилност
Ж – неувереност
3 – склонност към съмнения, неудовлетвореност
И – впечатлителност, напрежение
К – големи очаквания и планове, напрежение в опита да се постигнат
Л – методичност, логика, голяма изобретателност
М – трудолюбие и педантичност
Н – голяма енергия и творчески амбиции
0 – силна емоционалност
П – скромност, дистанциране от околните
Р – постоянна напрегнатост, склонност към бурни реакции
С – чести депресии, нервност, потиснатост
Т – безкрайни търсения, гонене на идеала
У – силна интуиция, лесно се поддавате на уплах
Ф – нежност, умение за приспособяване
X – непостоянство на чувствата, проблеми с интимните отношения
Ц – склонност към външна проява на вътрешни преживявания
Ч – вярност, склонност към зависимост от другите хора
Ш – ревност, безкомпромисност
Щ – развит интелект, отмъстителност
Ю – големи амбиции, самоувереност
Я – интелигентност, творческа същност