Църквите и всички помещения край тях в местността "Писмата" при с. Иваново образуват големия скален манастир "Свети архангел Михаил". Той е основан през 20-те години на XIII век от монаха Йоаким, избран по-късно за първи търновски патриарх.
През целия период на Второто българско царство -XIII-XIV в. манастирът поддържа трайни връзки с царския двор в Търново. Негови ктитори са царете Иван Асен II (1218-1241), Иван Александър (1331-1371) и други представители на владетелските семейства, на които са запазени ктиторски портрети. <br /> <br /> В манастирските храмове е запазена стенна живопис от XIII и XIV век, която е сътворена от видни столични майстори и представя развитието на Комниновия и Палеологовия живописни стилове в България. Световна известност имат стенописите в църквата &quot;Св. Богородица&quot; от средата на XIV век, които са един от върховете в развитието на средновековното българско и балканско изкуство. По стените на манастирските помещения са съхранени голям брой графити, сред които е и известният надпис на Иво граматик. С книжовно-просветната дейност на манастира се свързва създаването на т. нар. &quot;Висарионов патерик&quot;. През XIV век манастирът е център на исихазма. Съществува и през ранните векове на османското владичество, но постепенно запада. През XVIII век е обект на поклонение.<br /> <br /> Ивановските скални църкви са включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО и са един от 9-те такива обекта в България. Популярен туристически обект. <br /> <br /> Ивановският скален манастир е недействащ и представлява своеобразна мрежа от около 20 малки скални църкви, параклиси и килии, издълбани в скалите на живописния каньон на река Русенски лом. Помещенията се намират на 32 м. височина над водата и са свързани с пътеки и скални стълби. По време на апогея на религиозния комплекс, скалните църкви са наброявали около 40, а монашеските килии и другите помещения &ndash; около 300. Ивановската обител е най-известна от групата, скални манастири в Добружанския район. Църквите при Иваново са част от множеството скални църкви, манастири, скитове и отделни отшелнически килии, които през периода 10 -14в. превръщат долината на р. Русенски Лом и нейните притоци в прочуто българско духовно средище.<br /> <br /> Скалният манастир обединява комплексите от скални помещения край т. нар. &quot;Затрупана&quot; църква (параклис &quot;Св. арх. Михаил&quot;), Кръщалнята, Господев дол, &quot;Съборената&quot; църква (&quot;Св. Теодор&quot;) и църквата &quot;Св. Богородица&quot;. В манастирските храмове е запазена стенна живопис от 13 и 14в., изобилстваща от антични мотиви &ndash; голи женски статуи служещи за подпори, колони върху лъвове, маски и др. Сред тях е т. н. врязан надпис на Иво Граматик, датиращ от края на 13в.<br /> <br /> Главната църква в Ивановския манастир - &quot;Света Богородица&quot; - е изсечена на височина 38 м. и е изписана отвътре с библейски и евангелски сцени и образи. Сред тях могат да се различат сцените &quot;Тайната вечеря&quot;, &quot;Влизането в Йерусалим&quot;, &quot;Св. Йоан Кръстител&quot;, &quot;Страстите Христови&quot;, изображения на Апостолите и други светци. Запазени са ктиторските портрети на българските царе Иван Асен ІІ и Иван Александър, както и на други представители на владетелските семейства. Интересен е и паралкиса &quot;Господев дол&quot;, които е сред най-богато украсените със стенописи помещения. В издълбания отвор се вижда &quot;Благославящият Иисус Христос&quot;, а в олтарната ниша са изобразени сцените &quot;Успение Богородично&quot;, &quot;Възнесение Христово&quot; и &quot;Слизане на Христос в ада&quot;. В един надпис-изповед на стената се споменава, че на това място се е замонашил и бил погребан българският цар Георги Тертер.<br /> <br /> Друга запазена църква в Ивановската скална обител, е т.нар. &quot;Затрупаната църква&quot;. Един от ктиторите на църквата е бил цар Иван Асен II и това се потвърждава от портрета на царя, на който той е изобразен с умален модел на църквата в ръце, което е традиционния начин за изобразяване на ктитори. Поредната църква в комплекса, наричана от местните просто &quot;Църквата&quot; е била основана от цар Иван Александър. Тя също пази ценни стенописи, претворяващи библейски сцени в стила на Юстиниановия ренесанс през погледа на местните майстори./БЛИЦ<br />