Делфините в природата ползват уникален начин на свирене, за да бъдат разпознати от събратята си, и реагират, когато ги назовават поименно, сочат резултатите от изследване. Изследването е обхванало 200 делфина в морето, близо до източния шотландски бряг. Резултатите показват, че тези животни са единствените бозайници заедно с човека, които се назовават поименно.
&quot;Става въпрос за първото реално доказателство за съществуване на имена в царството на животните, заяви ръководителката на изследването Стефани Кинг от университета &quot;Сейнт Андрюс&quot; в Шотландия. Изследването прави интересен паралел между начините на комуникиране между хората и между делфините. Предполагаше се, че делфините се назовават поименно, но това не бе доказано в рамките на изследване.&quot;<br /> <br /> Знаеше се, че през първите месеци от живота си делфините създават характерния си начин на свирене като свой подпис или име.<br /> Близо половината от изсвирванията на делфините са ползвани за казване на имена и за да се оповести, че тези животни се приближават, уточни Кинг. Тя поискала да разбере как ще реагира делфин, когато чуе свой събрат да го назовава поименно.<br /> <br /> Екипът на Кинг записал свиренето на делфини. След това на животните били пуснати записи на последователни звуци от отделните изсвирвания. Записите били променени така, сякаш делфините чуват имената си, произнесени от събратята им.<br /> <br /> &quot;Получените резултати са впечатляващи, отбеляза изследователката. Животните реагираха единствено когато чуха запис на изсвирването си. Тогава всички делфини реагираха много бързо, а в някои случаи го направиха неколкократно. Нито един делфин не реагира на записите на други изсвирвания.&quot;&nbsp;/БЛИЦ