Съвременните автомобили са толкова пълни с различни технологични възможности, че най-често объркват водача. Производителите се опитват да се надминат един друг в опит да ни продадат повече различни екстри.

Всеки път те се представя като пробив или нова дума в автомобилната индустрия.

Всъщност тези функции практически не се използват, но увеличават цената и усложняват дизайна на автомобила.

Нека да поговорим за най-ненужните опции, предлагани като най-съществените.

Система за проследяване на пътната лента

Нека започнем с една от най-безполезните опции в нашите условия. Това е система за проследяване на пътната лентата и система за поддържане на лентата.

Идеята зад тази функция, като всички останали в този списък, е с най-добри намерения. По-малко произшествия, като се уведомява водача за излизане от лентата. 

А в по-модерните системи, самият автомобил управлява траекторията и връща колата в лентата на движението. В реалния живот тази опция се оказва неприложима.


За да научите кои са тези системи, които са безплезни във вашия нов автомобил и защо, посетете auto.blitz.bg.