Правилата за движение по пътищата изискват от шофьора да спазва безопасна дистанция. Сега ще ви напомним няколко прости, но ефективни метода, позволяващи на водача да се ориентира в потока и да избегне аварийна ситуация.  

Шофьорът трябва да спазва такава дистанция до движещото се пред него транспортно средство, която ще му позволи да избегне сблъсък, а също така и странично разстояние, което гарантира безопасността на движението.  

Особено трудно е с дистанцията пред автомобила пред вас. За да се определи безопасната дистанция, трябва да се отчете и скоростта на движението, и атмосферните условия, и техническото състояние на колата... Но в това могат да ни помогнат няколко прости и доста разпространени народни метода.  

За да научите какви са те, четете auto.blitz.bg