Люси Иларионов претърпя трудова злополука, докато правеше каменна облицовка на оградата на провинциалната си резиденция. 

Ръцете на фолк режисьор №1 изгоряха от лепилото, с което той закрепваше плочите. 

Четете на show.blitz.bg повече за трудовия инцидент, след който Люси без малко да остане без ръцете си.