Жителка на Австралия засне края на битката между отровния паяк "Latrodectus hasselti" (австралийска черна вдовица) и млада кафява змия.

Членестоногият хищник не остави голям шанс за спасение на плячката си и я обгърна от всички страни с паяжина.

Пристигайки по-късно, ловецът на змии Роли Бърел каза, че паякът демонстрира умни тактики за борба с опасния противник, душейки го и хапейки го няколко пъти по главата.