Д-р Хосе Аргуелес е човекът, благодарение на когото днес можем да се докоснем до свещената мъдрост на маите. Той успява да разшифрова тайните кодове на календара им и изучавайки го, открива т.нар. от него Закон на времето, пише BG VOICE.


Същността му се състои в това, че приема времето за универсална вселенска честота на синхронизация, която представлява неизменно съотношение, математически изразено като 13:20.

Числото 13 е свързано с 13 галактически тона на Творението, а 20 – с 20 слънчеви честоти, закодирани във вид на 20 символа или слънчеви печата. На тази времева честота е основан цолкин – свещеният календар на маите.

Цолкин е галактическа константа, която включва програми за раждане и развитие на всички форми на галактически живот. Те идват от източник, който изпраща лъчи в галактиката, като всеки лъч съдържа програма.

Тя взаимодейства с материята и я развива така, че еволюцията на всяко място, на всеки етап протича със скорост, която запазва необходимото равновесие, разказва „Списание 8“.

Цолкин напомня периодичната система на елементите, но той е система на 260 галактически честоти.

 Календарът на 13-те луни

Хосе Аргуелес стигнал до извода, че живеем в механично време. Годината по грегорианския календар се състои от неравномерни месеци с 30, 31, 28 дни. Тази последователност от цифри е избрана произволно и не се съгласува с природните ритми.

Живеейки в изкуствено време, човек губи връзка с природата, с Космоса, забравя своите висши ценности. Затова през 1993 г. Хосе синхронизира грегорианския календар с календара цолкин и по този начин възниква 13-лунният календар, наречен още дриймспел (Dreamspell). Дриймспел се състои от галактическия календар 20:13, който се основава на матрицата цолкин, и от лунния календар, който включва 13 луни по 28 дни и 1 ден извън времето (25 юли).

Началото на годината е 26 юли и е свързано с хелиакалния изгрев на Сириус.

И така, 13-лунният календар синхронизира календарната година от 365 дни с 260-дневния галактически модул цолкин. 25 юли е денят извън времето – галактически ден на свободата, изкуствата, творчеството. Това е ден, изключително подходящ за молитви и медитации за мир по целия свят.

 Цикълът на Белия вълшебник

На 26 юли 2019 г. започна Годината на Белия магнитен вълшебник с тон 1, която пък постави началото на 13-годишен цикъл с главна енергия на Белия вълшебник.

Тон 1 (магнитният тон на целта) означава Източника, Единството, Бог, творческа енергия, едното сърце, единната същност, нови начала, всичко, което е.

Бял вълшебник е знак за извънвремие, възприемчивост и вълшебство.

В годината на Белия магнитен вълшебник (до 24 юли 2020 г.) тон 1 ни дава много силна връзка с Източника и ни помага да определим заедно нашите цели за новия 13-годишен период.

А по време на цикъла на Белия вълшебник главната ни задача е да станем като него вълшебници – да се научим да творим желаната нова реалност с нашите мисли, визии, мечти.

Това означава да сме много осъзнати и отговорни за всичко, което мислим, чувстваме, казваме и правим, за да можем да изградим един хубав свят.

Но преди това, щем – не щем, ще минем през „чистилището“. Бялата енергия е енергия на изчистването – физическо, душевно и духовно. Една от основните ни задачи ще бъде да изчистим и майката Земя от всички замърсявания, които сме й причинили.

Бялата енергия е и енергията на Духа. Предстоят 12 години на интензивно духовно развитие. Белият вълшебник носи енергията на колективното съзнание, което означава, че промените ще са дълбоки и ще засегнат цялото общество, а не само отделни индивиди.

На 24 юли 2019 г. завърши 13-годишен период с главна енергия Червена луна. Това беше време за засяване на семето. То е събирателно понятие за всички дейности на човечеството и включва нашите мисли, мечти, визии, намерения и действия.

Новият 13-годишен период на Белия вълшебник е време за израстване на семето. Енергията на Белия вълшебник ще ни помогне да постигнем силно духовно порастване – от семенце до дърво.

 Влизаме в Синята нощ

Планетарната цел за човечеството в новия 13-годишен период е енергията Синя нощ (тя управлява сънища, мечти, интуиция, изобилие).

Това ще рече, че основните ни задачи ще са да се научим да приемаме импулси и информация от духовния свят чрез сънищата си и чрез интуицията си, да творим желаната от нас реалност и да постигаме изобилие в живота си.

Духовната цел за човечеството за следващите 12 години е усвояването на енергията Бял съединител на световете (тя изравнява, убива старото и ненужното и създава благоприятни възможности).

Това ще рече, че всеки един от нас ще трябва да се стреми да свързва и да обединява хората; да e с единия крак здраво стъпил на Земята, а с другия да е винаги в духовния свят – едно с Източника, със своя висш аз, с духовните си водачи.

И ето че стигаме до информацията, която най-много ни вълнува – какво предстои сега?

На 26 юли 2020 г. започва година със слънчев печат Синя буря и с тон 2. Тези енергии имат следните характеристики:

Синя буря означава активация, катализатор на процесите, енергия, самосъздаване.

Тон 2 е тон на предизвикателството, поляризация и стабилизация на противоположностите.

Обикновено втората година от всеки 13-годишен период е най-трудната. Като добавим и това, че тон 2 е в комбинация с енергията на Синята буря, можем да очакваме година с много динамични промени.

Синята буря е енергия с максимална трансформираща сила. Това е и енергията на самосътворяването: тоест сами ще сътворяваме желаната действителност. Но каква ще бъде тя, зависи от колективното ни съзнание, от мислите и чувствата, които излъчваме.

Тази година на всяка цена трябва да включим целия си арсенал от енергийни творчески инструменти: с позитивни мисли, правилни думи, мечти, осъзнати действия, утвърждения, светли визии и визуализации да въздействаме върху кристалната решетка на Земята – и така да създадем нова, по-добра реалност за нашето общество, за човечеството, за Земята.