Големите компании наистина мислят за всичко, за да печелят повече. 

Понякога правят продукти, които на пръв поглед (и втори) изобщо нямат смисъл, но в някои случаи са успешни. 

Можете ли да повярвате, че някой наистина купува тези продукти?

Превод: БЛИЦ