Еврокомисията за първи път поиска от компаниите да предложат етикет за идентифициране на текстовете и изображенията, генерирани от изкуствения интелект, за да се борят с дезинформацията.

Заместник-председателката на Еврокомисията Вера Юрова предложи днес компаниите доброволно да възприемат в етичния си кодекс правило да предупреждават, когато използват изкуствен интелект за генериране на текстове, снимки или видео.

По нейните думи е необходимо социалните мрежи веднага да започнат да поставят етикети на информации, създадени от изкуствен интелект. Този интелект може да изправи обществата пред нови заплахи, особено със създаване и разпространение на дезинформация, поясни Юрова. Машините нямат свобода на словото, добави тя.

Вера Юрова, която отговаря в ЕК за ценностите и прозрачността, и Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, се срещнаха с представители на около 40 организации, които са се присъединили към Кодекса на практиките на ЕС срещу дезинформацията. Сред тях са Microsoft, Google, Meta, TikTok, Twitch и по-малки компании - но не и Twitter, който напусна кодекса.

"Ще поискам от подписалите страни да създадат специална и отделна тема в рамките на кодекса", която да се занимава с дезинформацията, генерирана от изкуствен интелект, каза Юрова. "Тя трябва да идентифицират специфичните рискове от дезинформация, породени от генериращия съдържание изкуствен интелект, и да предприемат подходящи мерки за справяне с тях."

Подписалите страни, които интегрират генеративен ИИ в своите услуги като Bingchat за Microsoft, Bard за Google, следва да вградят необходимите предпазни мерки, за да не могат тези услуги да бъдат използвани от злонамерени участници за генериране на дезинформация, обясни Юрова. "Подписалите страни, които разполагат с услуги с потенциал да разпространяват дезинформация, генерирана от ИИ, следва на свой ред да въведат технология за разпознаване на такова съдържание и да поставят ясни етикети за предупреждаване на потребителите."

Етикетите трябва да се прилагат за всички материали, генерирани от изкуствен интелект, които могат да се използват за създаване на дезинформация, включително текст, изображения, аудио и видео.

Засега те няма да бъдат задължителни, тъй като ще са част от доброволния кодекс на практиките. Комисията обаче обмисля да го включи в Закона за цифровите услуги (ЗЦУ). Задълженията за етикетиране на съдържание с изкуствен интелект също могат да бъдат включени в Закона за изкуствения интелект по време на преговорите между държавите от ЕС, Европарламента и Еврокомисията.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук