В астрологията съществуват така наречените лични планети. Те са Слънце, Луна, Меркурий, Венера, и Марс. Тези планети се движат с по-бърза скорост в сравнение с останалите и са свързани предимно с качествата, които се налага да проявяваме в ежедневието си, попадайки в различни ситуации.
Останалите планети са: Юпитер и Сатурн - т.нар. "обществени планети" и Уран, Нептун и Плутон, които наричаме "висши". Те поставят пред нас задачи от друг характер.


Слънцето

Това е вашето съзнание, дух, характер, индивидуалност и решенията, които взимате. То е вашият Аз и светоусещането ви.

Луната

Това са вашите потребности, инстинкт за безопасност, поведение и вкусове, начинът, по който отразявате околния свят. Ако слънцето е "Аз съм", то Луната е "Аз не съм". Ако Слънцето индивидуализира, то Луната приобщава. Тя се свързва още с подсъзнанието, сънищата, интуицията и въображението, доверието.

Меркурий

Меркурий е планетата, чрез която комуникираме, начинът, по който се изразяваме. За да проявите във външния свят това, което е във вас, ви е необходим Меркурий. Планетата показва рационалното, логическо мислене, свързването на фактите и интелекта. 

Венера

Венера е оценките и изборите, които правите, както и споделеността, отношението към красотата, изкуството. Венера играе значителна роля в партньорските взаимоотношения. В най-добрата ѝ светлина се проявява като хармония, любов и споделеност.

Марс

Това е вашият енергиен двигател, стремежът към самостоятелност и независимост. Марс е вашата воля и заедно с Меркурий създава външната случваемост на нещата. С Марс действате. Свързва се още с борбите, които води човек, с отстояването, с бизнеса, сексуалността и агресията. В най добрата си светлина той е волево творческо действие.

Както зодиакалните знаци имат положителни и отрицателни характеристики, така е и с планетите. Нивото на съзнание на човека, което се определя от степента на любов в него или съответно липсата ѝ, която наричаме страх, показва как той ще прояви принципите им.