Често се случва така, че човек оставя колата си на паркинга, запомня нейното местоположение, а след това дълго време я търси и не може да я намери. 

Естествено, за да бъде намерен автомобилът, всеки от нас използва ключа с дистанционното управление на алармата, което ни насочва в една или друга страна, но и то понякога не винаги помага за откриването на колата. 

Благодарение обаче на откритието на професора по физика Роджър Боули скоро вие ще започнете да откривате автомобила си без никакви трудности. 

Мозъкът и ключът за колата 


За да научите какво точно е открил професорът, посетете auto.blitz.bg.