Всеки ден на страниците на вестник "Марица" ще откриете виц или забавно житейско прозрение. 

***
- Ако продължаваш така с картите, довечера си намирам любовник.

- А! Тъкмо за довечера нямаме четвърти. Давай го.