Децата и тийнейджърите нямат страховете на родителите си. Te не осъзнават опасностите, на което се дължи детската самоувереност и дори лекомислие, от което родителите често силно се притесняват.

Детското мислене е свързано с конкретни и практически неща от ежедневието, абстрактните разбирания и житейски истини те започват да осъзнават едва в по-горните класове.

Затова страховете на родителите са непонятни за тях и са основна причина за неразбирателствата в семейството.

Ако искате детето да разбере какво се опитвате да му кажете, трябва да го кажете на неговия език, съветват от priobshti.se.


1. Обяснявайте нагледно и образно

За децата е важно са видят и пипнат, за да разберат и запомнят. Детското възприятие се осъществява на две нива – физическо (сетивно) и емоционално.

Затова трябва да се представят образи, които да предизвикат неговите възприятия на емоционално и физическо ниво.

Това е далеч по-полезно, както за малките деца, така и за по-големите, вместо дългите речи с много думи. Ако успеете да влезете с думите си в детското подсъзнание, те никога няма да бъдат забравени.
 

2. Играйте

Играта е най-добрият начин да предадете на детето определена информация. Чрез играта тази информация остава в детската памет трайно и стабилно. В първите години от живота на детето е много важно всеки урок да бъде преподаден под формата на игра.

При по-големите вече могат да се използват по-креативни и „закачливи“ обяснения.

За децата игрите са като дишането и движенията – ходене, скачане, тичане. Затова докато играе с детето си, всеки родител може да предаде, а то да възприеме всякаква информация, съвет и поука без вътрешна съпротива, защото по време на игра вие сте партньори на равни начала, а това е основата на доверие и партньорство.

3. Разказвайте приказки

Един от най-добрите начини да предадете знания и полезни съвети на децата си е чрез приказките. Ситуациите от приказките често могат да се отъждествят с такива от реалния живот и това е сигурен начин, че детето ще разбере и запомни всички поуки.

4. Уроци между другото

Всичко, което трябва да се учи по задължение предизвиква съпротива, а понякога дори отвращение, дори да е интересно. За да се случва това безпроблемно е необходимо да се предизвика детското любопитство, а от там ще дойде и желанието за учене. Важно е да не го притискате и да създадете интерес.

Ако просто седнете срещу детето и му четете нещо с часове, най-вероятно ще забележите, че то гледа през прозореца или в тавана, или си драска по тетрадката – това са ясни признаци, че то дори не ви слуша и отдавна не е в една стая с вас.

Когато предприемате подобни „лекции“ трябва да сте убедени, че:

- сте добър оратор с дар слово, на което околните рядко устояват;

- усещате постоянен интерес у детето към това, което говорите.

Въпреки това, не забравяйте – колкото по-ясно, лаконично и образно говорите с детето, толкова повечето ще запомни.

5. Покажете му как е правилно да се направи

Ако искате детето ви да расте и да се развива правилно, научете го как да отстоява своето мнение и как да противостои на чуждото. Научете го, че сляпото следване на готови формули, етикети и правила са по-скоро ограничаващи, отколкото необходими.

Важно е детето да се научи да мисли със собствената си глава, при това в конкретната ситуация, а не след нея.

Така то ще свикне да мисли за действията си, а не как да се справя с последствията от тях.

6. Коварните „не“-та

- опитвайте се да изключвате от речта си отрицателната частица „не“ и думи започващи с нея;

- избягвайте риторични въпроси, особено ако сте в лошо настроение;

бъдете много внимателни с иронични забележки и намеци, особено ако детето ви е вече тийнейджър;

вашата реч трябва да е положителна и добронамерена.

7. Повтаряйте, но под различна форма

Всяка нова информация попада в детската глава и живее там най-много три дни, след което или бива забравена, или попада в дългосрочната памет, т.е. ще бъде запомнена за дълго време или дори завинаги.

Информацията попада в дългосрочната памет, когато:

- носи силна и ярка емоция;

- човек се връща към нея многократно и мозъкът свиква с мисълта, че това е важно и полезно.

Най-добре е веднъж подадена информация да бъде повторена в рамките на три дни, след седмици и след месец. Повторението трябва да се направи под различни форми и начини, колкото по-интересни, толкова по-добре ще бъде запомнена. Винаги е препоръчително да се върви от по-прости към по-сложни неща.

Детето расте, но правилата остават, те се допълват и разширяват постоянно и това е пътят на разбирането и усвояването на нови знания и умения.