Учени от университети във Великобритания и САЩ проучиха мозъците на отявлени насилници и откриха закономерност – мозъците им са по-малки от тези на нормалните хора. Благодарение на ядрено-магнитен резонанс са наблюдавани няколко асоциални типове.

Резултатите показват, че има характерни разлики в структурата на мозъка на индивиди, които проявяват антисоциално поведение, устойчиво през целия живот.

Хората, които проявяват устойчиво през целия живот антисоциално поведение - например кражба, агресия и насилие, тормоз, лъжа или многократно неспазване на работата или училищните задължения - имат по-тънка мозъчна кора и по-малки мозъци като цяло.

Наблюдавани са главите на 672 участници, а изследването е публикувано в списанието The Lancet Psychiatry.

Любопитното е, че не са наблюдавани структурни нарушения в мозъка при онези, които проявяват антисоциално поведение само през юношеството.

Предишни епидемиологични проучвания показаха забележими индивидуални разлики във възрастта на настъпване и продължителността на антисоциалното поведение.

Някои индивиди показват устойчиво през целия живот антисоциално поведение, което започва в детството и продължава в зряла възраст, докато за други антисоциалното поведение възниква в юношеска възраст, но изчезва с напредването си в зряла възраст.

Изследването е първото, което сравнява структурните различия в мозъка, използвайки невровизуализация при индивиди или с антисоциално поведение, продължително в хода на живота или с подрастващи, и с такива без антисоциално поведение, като предоставя първите стабилни доказателства, които предполагат, че основните невропсихологични различия са свързани най-вече с живота, т.е. трайно антисоциално поведение.

Водещият автор д-р Кристина Карлиси от Великобритания казва:

„Повечето хора, които проявяват антисоциално поведение, го правят предимно само в юношеска възраст, вероятно в резултат на преминаване през социално трудни години и тези индивиди не проявяват структурни мозъчни различия. Именно тези хора обикновено са способни на реформи и да станат ценни членове на обществото."

Освен ЯМР, проучването е и чрез записи на свидетелства на родители и учители. От всички 672 участници, 12% (80 души) са имали трайно антисоциално поведение, 23% (151) само по време на юношеството си, а 66% (441) не са имали анамнеза за устойчиво антисоциално поведение.

Анализирайки сканирането на мозъка, авторите измерват и сравняват средната дебелина на кората и повърхността на кортикалната повърхност между тези три групи.

Освен това анализират още 360 точки в мозъка.

Авторите твърдят, че техните открития предоставят първите солидни доказателства, които подсказват, че основните невропсихологични различия съществуват при хора с устойчиво през живота антисоциално поведение и имат отражение върху начина, по който се отнасяме към непълнолетните престъпници.