Разчетен е календар начертан върху глинен съд на 3000 години, открит на няколко километра от Бегликташ. Календара е лунно-слънчев, като ясно се показва разминаването при изброяването на 12 лунни цикъла за определянето на една пълна слънчева година. Началната и сравнителна точка на това разминаване е „високото слънце” - най-дългият ден в годината.

Този календар дава възможност за броене на месеца и като цяло число 29, и показва нужните дни за компенсация на това разминаване до достигане на цяла година. Открива се и нецяло число 29,5 дни получаващо се от цикличното броене (един лунен цикъл) за месец, и отново се показва по-малкото разминаване което се поражда. Най-вероятно съществува връзка между календара нарисуван на съда и Бегликташ като се предполага, че върху съда е отразено това което са наблюдавали на Бегликташ.

През 2013 год. установихме, че Бегликташ е древен календар, давайки възможността за отчитане на най-дългите няколко дни в годината, вероятно и заради това в последствие превърнал се в място за изследване на лунните цикли и отчитането на разминаването което се получава спрямо най-дългия ден в годината (пълна година 365.25 дни).

Самият съд е открит при разкопките през 2014 год. на надгробна могила в местност Ченгер гр. Приморско. Могилата е издигната върху селище от ранно желязната епоха, като съда е намерен в най-долните разкопани пластове, остатък от селището. Археолозите датират съда 6- 8 век пр. Хр. и го определят, като зърнохранилище. Откритието е дело на двама изследователи от гр. Приморско – Мескян Палов и Андрей Шурелов, които работят в сферата на финансите и инженерните науки.