Подобна гледка пълни очите и праща чрез тях позитивни сигнали към съзнанието. Обработката на земята. Най-важното.

На това се крепи човечеството. Без интернет и мобилен телефон може, но без храна…

На помощ на трактора са и стотици щъркели. Дори птиците оценяват земята по достойнство.

Много философия се кодира в една подобна снимка. За смисъла, за важните неща, за оцеляването.

Източник: rodopi24.blogspot.com