Земната кора може би се е образувала много по-рано отколкото се предполагаше до сега, твърди ново проучване на университета в Чикаго. Изследователите изтъкват като доказателство броят на стронциевите атоми, открити в скали от северна Канада. Това откритие би могло значително да повлияе и дори да преобърне нашите представи за възникването и еволюцията на живота на Земята.

Именно минералното съдържание на скалите дал на екипа доказателства, че континенталната земна кора се е образувала стотици милиони години по-рано, отколкото се смяташе до сега.

Континенталната кора е много по-богата на важни минерали и вещества, необходими за поддържането на живота на планетата, в сравнение с много по-младите вулканични скали.


"Нашите доказателства, събрани от различни точки на света, включително Западна Австралия и северна Канада, показват, че Земя може да е формирала континентална кора в рамките на 350 милиона години от възникването на Слънчевата система. Това променя класическия възглед, че земната обвивка е гореща, суха и адска в продължение на повече от половин милиард години след формирането й", обяснява Патрик Бойнке от катедра "Геофизични науки" на чикагския университет и първи автор на това изследване.

Континенталната кора изгражда континенталния шелф. Тя се състои от седиментни и гранитни скали. Формирала се е от млади вулканични скали и е богата на силициев диоксид и минерали, нужни за появата на първите живи организми. Малка част от тези древни минерали може да бъде открита в по-младите пластове, образували се на по-късен етап вследствие на вулканична дейност, разместване на земни пластове и други гео процеси. Това затруднява изучаването на обстоятелствата около формирането на геоложките обвивки на планетата. Към тези минерали се отнасят цирконите, чиято възраст може да превишава 4 милиарда години.

Геолозите са анализирали съотношението на стронциевите изтопи в скали, съдържащи циркон в северната част на Канада. Това е позволило да определят, че съдържанието на силициев диоксид в тях е отпреди 4,2 — 4,4 милиарда години. Достатъчно основание да се смята, че по това време континенталната кора вече е съществувала.

Това противоречи на традиционната хипотеза, според която земната кора е била адски гореща и суха в продължение на половин милиард години след нейното формиране.

Континенталната кора оказва значително влияние върху процесите в атмосферата, върху състава на морската вода и наличието на хранителни вещества, необходими за развитието на живота. Наличието й свидетелства, че астероидните бомбардировки върху Земята не са били интензивни. В противен случай те биха затруднили нейното формиране.

Проучването на екипа от университета в Чикаго — озаглавено “Potassic, high-silica Hadean crust” — е публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.