Защо в исляма, като награда след смъртта, в рая всеки го очакват 72 девственици? Защо точно 72 и какво се случва с праведните жени в исляма? И за тях или има 72 двама девственика?
Питанка на Драго Симеонов отговаря: 

Първо е необходимо да направим едно уточнение. Ето текста от самия Коран. Преводът е на българското му издание, за да знаем какво точно казва свещената книга, а не как някой я чете погрешно.

В Сура 56 Събитието се казва: "И ще имат хубавици с големи очи, подобни на скрити бисери, въздаяние за делата им. Сътворихме ги Ние с прекрасно сътворяване и отредихме да са девици любещи, връстнички".

В Сура 78-а се казва: "За богобоязливите има сполука, градини и лозя, и с напъпили гърди девствени връстнички, и пълни стакани, и планините за използване от вас и вашия добитък".

Спираме до тук. Да чухте някъде конкретна бройка 72? Не, има само пасаж, в който се говори за девствени връстнички. В единия случай с напъпили гърди, а в другия с големи очи, подобни на скрити бисери. Тези красавици, забележете, са поставени между градините и лозята и пълните стакани.

Как се е появила точната бройка 72? Ами от тълкувателите на Корана, разбира се. Като всяка свещена книга текстът уж трябва да е напълно ясен, но се намират достатъчно хора, които да ви го доизяснят.

Както в християнския свят, така и в ислямския е пълно с такива тълкуватели, които трябва да разтълкуват на вярващите, за какви точно девствени връстнички става дума и колко са? Започва се едно страховито описание, което достига до чудовищни размери.

Арабската дума, използвана за описанието на девствениците, е хури. До ден днешен това е думата за красива, чиста жена. Но тук отваряме една гигантска скоба.

Арабският език става писмен едва 150 години след Мохамед. Първите писмени корани са били на арамейски. После книгата е била унищожена от третия халиф и през устната традиция е обновена и преведена на арабски доста по-късно. Ето как някои думи са се загубили в превода. Точно както е и с Библията.

Една от тези думи е хури. Днес доста арабисти смятат, че в арамейската традиция хури всъщност е бяло грозде. Стафидите от това бяло грозде са смятани за огромен деликатес. Ето как раят в Корана е градина, подобно на тази в юдейската и християнската традиция. Плодове, вода, грозде, никакви девственици. Напъпили гърди всъщност е грешен превод на сочни зърна, а прозрачните очи, за които се говори, е отново характеристика на гроздовия плод. Което обяснява, защо в някои от описанията хури са представени като прозрачни.

Ето как Коранът, в самата си основа, не говори за никакви 72 красавици, които да предложи на жадните за забавление посмъртни, а говори за грозде, подредено точно до останалите плодове. Което е еднакво примамливо и за жени, и за мъже. И решава проблема с това, какво точно ще правят верните мюсюлмани със 72 девственици с напъпили гърди.

Да, Коранът не е мистична книга, тя говори за физически наслади, но доста по-скромни, отколкото си представят всички. И макар яденето на сладко бяло грозде да носи известна наслада, тя не е точно сексуална. Такива работи със 72-те девственици от Корана.