Валантен Луи Жорж Йожен Марсел Пруст е френски писател - романист, критик и есеист. Той е известен на първо място със своя монументален многотомен роман „По следите на изгубеното време“. 

Пруст използва повествувателния стил „поток на съзнанието“, характерен и за други модернистични писатели. 

Пруст е роден на 10 юли 1871 г. в Отьой, западно предградие, наскоро присъединено към Париж.  

През 1882 година постъпва в лицея Кондорсѐ. Той се отличава в литературата и през последната си година получава награда за успехи в тази област. Чрез своите съученици в елитното училище по-късно  получава достъп до светските салони на буржоазията. 

Според някои литературни критици Марсел Пруст поставя началото на модерния роман. Авторът се отказва да търси главно интригата в повествуванието и се посвещава на обрисуването на истината за човешката душа. Темите са развити в музикална последователност и съответствията са близки до поезията. 

Пруст умира на 18 ноември 1922 г. в Париж от пневмония и белодробен абсцес. Погребан е в парижкото гробище Пер Лашез.