Пенсионер съм от 2000 г. Работя, пенсията ми е 214 лв. Осигурявам се вече 2 г., но от НОИ не ми увеличават с нищо. Защо?  Атанас ИВАНОВ, Бургас 
Преизчислението на пенсията за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, се извършва по заявление на пенсионера, а не автоматично. Новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението. Пенсията може да се преизчисли не само въз основа на положен допълнителен осигурителен стаж, но и въз основа на осигурителния доход, получен за този стаж, стига това да е по-благоприятно за пенсионера. Смятаме, че това рядко се случва, само когато пенсионерът работи и се осигурява на висок осигурителен доход. Не знаем подробности, а не редакционният екип изчислява пенсии и коефициенти. Важно е да знаете, че размерът на пенсията ви може да бъде променен само ако ще се повиши. Опитайте, ако не спечелите, няма да загубите. На работещите пенсионери времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж след пенсиониране. Те могат да искат преизчисление на размера на пенсията. 

Хората, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. При преизчисляването се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото отпускане на пенсия. 
По-подробна консултация, и то безплатна, можете да получите от Териториалното подразделение на НОИ.