По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) трима подсъдими са окончателно признати за виновни за извършено в съучастие длъжностно присвояване на 360 000 лева от инкасо автомобил.

С присъда № 260004 от 18.09.2020 г. по н. о. х. д.  № 2669/2018 г. Софийски градски съд (СГС) признал Явор Г., Екатерина К. и Илиян И. за виновни в това, че на 27.01.2017 г., около 21:30 ч., в гр. София, Явор Г. като извършител и охранител-инкасо, а Екатерина К. и Илиян И. като помагачи, в особено тежък случай са присвоили сумата от 360 000 лева – в особено големи размери, собственост на търговско дружество, от паркиран в локалното платно на бул. „Цариградско шосе“, пред търговски център The Mall инкасо автомобил – престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, ал. 2 НК (за първия подсъдим) и във вр. с чл. 20, ал. 4 НК (за останалите двама подсъдими).

Извънредно! Обраха инкасо автомобил на "Цариградско шосе" в София! ОБНОВЕНА

СГС наложил на Явор Г. наказание 13 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване, както и конфискация на ½ от имуществото му – лек автомобил и специален автомобил.

На подсъдимата Екатерина К. СГС наложил наказание 10 години лишаване от свобода, търпими при строг режим и конфискация на ½ от имуществото ѝ – лек автомобил и недвижим имот.

Снимка: Георги КОЛЕВ, БЛИЦ

На подсъдимия Илиян И. наложеното от СГС наказание било 10 години лишаване от свобода, търпими при строг режим.

И на тримата подсъдими СГС наложил наказания лишаване от права – от право да заемат държавна или обществена длъжност, свързана с извършване на отчетническа и материално-отговорна дейност, както и лишаване от право да упражняват отчетническа и материално-отговорна дейност – за подсъдимия Явор Г. за срок от 13 години, а за другите двама подсъдими – за срок от по 10 години.

СГС признал Явор Г. за виновен и в това, че на 04.07.2017 г. в гр. София, кв. „Княжево“ държал огнестрелни оръжия и боеприпаси за огнестрелни оръжия без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339, ал. 1 НК. За същото съдът му наложил наказание 2 години лишаване от свобода.

На основание чл. 23 НК СГС определил едно общо най-тежко наказание на Явор Г. – лишаване от свобода за срок от 13 години, към което присъединил конфискацията и лишаването от права.

Пъзелът се заплита! Изплува нова версия за крупния обир на инкасо автомобил, замесен е...

Първоинстационната присъда е изменена от Софийски апелативен съд (САС) с Решение № 217 от 13.06.2023 г. по в. н. о. х. д. № 509/2021 г. САС не възприел квалификацията на случая като особено тежък (по смисъла на чл. 203, ал. 1 НК), поради което признал подсъдимите за виновни в извършването на по-леко наказуемото престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20 НК.

Намалил наложените от СГС наказания лишаване от свобода на всеки от подсъдимите както следва: на Явор Г. – на 7, на  Екатерина К. – на 4 и на Илиян И. – на 5 години.

Намалил и размера на определеното на основание чл. 23 НК общо наказание на Явор Г. от 13 на 7 години лишаване от свобода. Съответно на сниженото наказание лишаване от свобода намалил и срока на наказанията лишаване от права на Явор Г. и Екатерина К., а наказанието конфискация, наложено на подсъдимата Екатерина К. отменил. САС потвърдил присъдата на СГС в останалата ѝ част.

С решение № 282 от 10.05.2024 г. по к. н. о. х. д. № 221/2024 г. Върховен касационен съд, първо наказателно отделение, оставил в сила решението на САС по отношение на подсъдимия Явор Г. Изменил решението по отношение на другите двама подсъдими Илиян И. и Екатерина К., като намалил наказанията им съответно на 4 години лишаване от свобода и 3 години лишаване от свобода.

Отложил изпълнението на наказанието на Екатерина К. с изпитателен срок от 5 години. 

Присъдата е влязла в сила.

СГП незабавно предприе действия за привеждане в изпълнение на наложените наказания лишаване от свобода и лишаване от права.