ЧЕЗ Разпределение България се включи активно в проект FLEXITRANSTORE, в рамките на който ще бъде ще разработена следващо поколение гъвкава електрическа мрежа. Тя ще подобри способността на електроенергийната система да поддържа непрекъсната услуга в условията на бързи и големи промени в предлагането или търсенето на електроенергия, независимо от причината. Стратегическите цели на FLEXITRANSTORE са: засилване и ускоряване на интегрирането на възобновяемите източници в европейските енергийни системи и увеличаване на трансграничните потоци на електроенергия в Европа. Ще бъдат използвани редица модерни технологии, за да се повиши гъвкавостта на тази нова електрическа мрежа, като същевременно се увеличи полезността на съществуващата инфраструктура чрез управление на устройства за съхранение на електрическа енергия. Проектът се изпълнява от 28 организации от 14 държави и се финансира от европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Различните компоненти на гъвкавата електрическа мрежа ще бъдат представени в 8 демонстрации, които ще се проведат в 6 държави (Гърция, България, Кипър, Словения, Белгия, Испания).

В рамките на проекта, за първи път в Европа, ще бъде инсталиран мобилен блок за управление на потока на електроенергия. Принципът му на действие е временна промяна на реактивното съпротивление на електропровод за справяне с краткосрочните нужди. Мобилният блок прилага технология за управление на потока на електроенергия през електропроводите, като увеличава или намалява реактивното съпротивление на линията, за да отблъсне или изтегли повече електроенергия по този електропровод. По този начин преразпределя свръхтоварите, които могат да се появят в електропровода в ограничени периоди от време, например при планирани прекъсвания за ремонт, от производство от възобновяеми източници или от непланирани изключвания на генератори или електропроводи. Така се предотвратява претоварване на електропровода, а оттам и по-сериозни щети по мрежата и неудобства за клиентите.

По пътя си за Гърция, където ще бъде извършена първата инсталация, устройството беше представено в три европейски столици – Дъблин, Брюксел и София. За домакин на представянето в България беше избран Техническият учебен център на ЧЕЗ Разпределение България, поради своята съществена роля за внедряването на нови стандарти за работа в сектора и обучаването на бъдещи енергетици. Интерес към това иновативно решение проявиха студенти от Технически Университет – София, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, Колеж по енергетика и електроника към Техническия Университет – София, Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“, подизпълнители на компанията, мениджмънтът на ЧЕЗ и ЕСО.